Akcije iznošenja hrane u lovištima regije Birač

Hladan talas tokom januara i u drugoj polovini februara ugrozio je divljač u lovištima u priobalju Drine. Zbog toga su članovi ovdašnjih lovačkih društava u  akcijama na zaštiti i prihrani  srneće divljači, fazana i zečeva, koji su, inače,  najviše na udaru sniježnih nanosa i velike hladnoće.

Predsjednik Savjeta lovne regije Birač Vidoje Zarić kaže da svako lovačko udruženje preduzima preventivne mjere u skladu sa vremenskim uslovima i stanjem u lovištu.

„Naš primarni zadatak je da pomognemo divljači da dođe do hrane u svojim prirodnim staništima”, ističe Zarić, koji je i tehnički sekretar u LU „Čauš” u Bratuncu.

On kaže da lovci pokazuju visoku svijest kad je u pitanju briga o zaštiti divljači, što potvrđuju njihove akcije na terenu prilikom iznošenja hrane u lovišta.Zarić je izrazio  zabrinutost lovaca za plemenitu divljač, jer postoji opasnost da zbog snijega i niskih temperatura strada od vukova i drugih predatora.

„U pojedinim dijelovima opština Bratunac i Srebrenica, divljač je na udaru vukova, koji,  u potrazi za hranom, prije svega napadaju srneću divljač”, kazuje Zarić i dodaje da prilikom obilaska terena, lovci nisu naišli na ostatke uginule divljači.

Na području lovne regije Birač djeluje devet lovačkih udruženja koja okupljaju oko  2.200 lovaca.

U LU „Srndać” iz Osmaka organizovano je više akcija iznošenja hrane u lovište. Sekretar udruženja Dragiša Bojković kaže da su u najhladnijoj dekadi u prvoj polovini januara  organizovane  stalne aktivnosti na prihrani divljači, pri čemu su poseban doprinos dali članovi lovačkog podmlatka.

-Najbitnije da pomognemo i spasimo divljač, koja nije samo ugrožena od niskih temperatura, nego sve češće i od pasa lutalica. Mi lovci smo najodgorovorniji za brojno stanje u našim lovištima – ističe Bojković, naglašavajući da je LU „Srndać” obezbijedilo više stotina kilograma kukuruza, ali i značajne količine sijena i druge hrane koja se dostavlja u lovište.

Zaštita divljači primarna je i u kozlučkom „Sokolu”. Predsjednik ovog lovačkog udruženja Rade Stević kaže da su lovci u svih devet sekcija u ovom periodu redovno pratili stanje u lovištu koje se prostire na oko 14.400 hektara.

U ovakvim uslovima divljač mnogo teže dolazi do hrane u svojim prirodnim staništima, tako da smo veoma angažovani na prihrani i zaštiti divljači –  ističe Stević.

On kaže da su članovi ovog udruženja u proteklom periodu u lovište iznijeli oko dvije tone kukuruza, a narednih dana biće nabaljeno i 500 kilograma kamene soli, navodi Rade Stević, dodajući da se preduzimaju i drugi vidovi zaštite i obezbjeđenja divljači.

U „Sokolu” posebno ističu primjer lovca Ragiba Zahirovića, koji je na svom imanju u Skočiću,  prošle godine  zasadio sedam dunuma pod kukuruzom za potrebe prihrane divljači u zimskim uslovima.

Upravo u Skočiću, na lokalitetu Bijela stijena, zatekli smo lovce Rada i Nemanju Milića, oca i sina, u akciji prihrane divljači.

-Na ovom lokalitetu najčešće viđamo srneću divljač, tako da smo iznijeli kukuruz, kao i određene količine soli – kaže  popularni „Terzija”.

U redovnim akcijama zimske prihrane divljači su i lovci iz ostalih  udruženja s područja regije Birač, iz  Vlasenice, Milića, Šekovića, Srebrenice  i Zvornika.

U LU „Igrišta” lovište su obogatili sa oko osam tona razne vrste hrane,  dok su lovci zvorničkog udruženja „Vukovi sa Drine” najviše bili angažovani na prihrani divljači u dijelu lovišta Grkinja.

-Ove zime smo iznijeli više tona hrane na ppodručju svih četiri sekcije. Posebno bih želio da pohvalim Miodraga Krnetića iz sekcije Čelopek, koji je obezbijedio tonu kukuruza, te grupu lovaca Aleksandra i Rada Sejmenovića, Dragana Ristića i Dragomira Alempića koji su iznijeli preko pet tona zrnaste hrane u lovište na Grkinji – rekao nam je predsjednik LU „Vukovi sa Drine” Branislav Mirković.

 

M. Lazarević

 

Be the first to comment

Leave a Reply