Бродско ловиште богатије за 350 фазана

Ловиште “Вучјак” је богатије за 350 одраслих фазана који су унесени средином марта, а исти су одрасли и способни за репродукцију овог прољећа.

Ову одлуку донио је УО на сједници која је одржана средином фебруара мјесеца. Овим поступком и начином руковођења Брођани су и овог пута показали да поштују све одредб плана ловне основе. Исто тако, повећан је матични фонд фазанске дивљачи а уједно и попуњен капацитет ловишта. Крајем фебруара ловци ЛУ „ Вучјак” у својим секцијама претресли су и очистили ловиште од предатора тако да је на адекватан начин припремљен терен за уношење фазана.
Свака од шест секција на своју територију ловишта унијела је по 60 одраслих фазана, у односу фазани – коке 2:1.

У седмој секцији „Вучјак” фазанска дивљач није унесена јер је та секција углавном покривена са високим шумама лишћара са природном обновом као и изданачким шумама лишћара а таква станишта не одговарају фазанској дивљачи.

Вриједност унесених фазана износи око осам хиљада марака, а треба напоменути да је 50 одсто инвестиције удружење добило путем конкурса који је расписало министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

– Надамо се да ће наша превентивна дјеловања колико-толико бити успјешна на заштити фазанске дивљачи од предатора – поручили су из брођанског удружења.

Be the first to comment

Leave a Reply