Edukacija dobojskih lovaca: Ekspanzija šakala prijeti pustošenjem lovišta

šakal

Lovačko udruženje „Fazan“ iz Doboja organizovalo je, krajem aprila, „Stručno predavanje za sticanje zvanja mentora za lovačke pripravnike“. Cilj je bio dodatno edukovati jednu grupu iskusnih lovaca, koji bi stečeno znanje mogli prenijeti na mlade lovce – pripravnike.

Predsjednik Lovačkog udruženja „Fazan“ Doboj, Vedran Božičković, odavno je upozoravao na povećanje broja šakala u dobojskom lovištu, koji pričinjavaju značajnu štetu sitnoj divljači, čak veću i od vuka. Bio je to razlog za angažovanje poznatog eksperta Ivice Boškovića sa Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Bošković je doktorirao upravo proučavajući šakala (čagala), kao specifičnu vrstu divljači.

Inteligentni predator

Na početku predavanja dr Bošković je upozorio da je riječ o inteligentnom predatoru, koji se kreće u čoporu i koji u prirodi nema neprijatelja.

-Šakal pušta lovca da se približi na nekoliko metara i jednostavno ga zaobiđe, a sa područja gdje se naseli protjera lisicu, zauzimajući njene brloge i staništa. Napada svu divljač, osim vuka: mladunčad divlje svinje, srneću divljač, pernatu i svaku drugu, rekao je profesor Bošković.

On je naglasio da šakal uglavnom naseljava niže predjele lovišta, doline rijeka i blizine divljih deponija smeća, gdje su mu otpaci ljudske hrane ominjeni način ishrane.

  • Šakal je inteligentni predator koji se kreće u čoporima i koji u prirodi nema neprijatelja

  • Ne smanji li se populacija ove zvijeri, pojedina lovišta mogla bi ostati pusta, dok opasnost od zaraznih bolesti vreba ljude i domaće životinje

  • Pored šakala, štete u lovištu nanose i psi lutalice čija kontrola nije u nadležnosti lovaca

Profesor Bošković je upozorio lovce da je šakal, pored šteta koje čini u lovištu, prenosnik zaraznih bolesti opasnih po čovjeka.

-Šakali se, u blizini smetljišta, zbliže sa domaćim psima i rijetko ulaze u sukob sa njima. Zabilježeni su slučajevi da se ženka šakala parila sa domaćim psom, što je velika opasnost za prenos zaraznih bolesti sa šakala na pse, a potom i na druge domaće životinje i ljude. Zato savjetujem lovcima, apelovao je dr Bošković, da usklade svoje pravilnike i propise i da za šakala ne postoji nelovni dan. Ako se zakasni sa smanjenjem brojne vrste ove divljači, vaša lovišta će opustjeti. A, smanjiti se može samo odstrelom.

Stanje u kinologiji još ne zadovoljava

U drugom dijelu predavanja predsjednik dobojskih lovaca Vedran Božičković, koji je i međunarodni kinološki sudija, govorio je o stanju u oblasti kinologije među dobojskim lovcima.

-Od ukupno oko hiljadu lovaca u našem udruženju, prije deset godina raspolagali smo tek sa 320 lovačkih pasa. Među njima je bio najveći broj goniča i nešto ptičara, a najmanje terijera. Od ukupnog broka pasa, samo njih 21 imao je položen ispit urođenih osobina, dok su samo tri ptičara imali položen ispit tipa „A“, istakao je Božičković.

On je rekao da je, poredeći sa današnjim stanjem, vidan napredak, ali nema mjesta zadovoljstvu. Od 875 aktivnih lovaca u Doboju, trenutno raspolažemo sa 374 lovna psa. Od ukupnog broja njih 74 imaju položen ispit urođenih osobina, 12 pasa ima položen krvni trag, 89 ptičara ima položen ispit urođenih osobina, a 325 pasa u rodovniku ima pozitivnu ocjenu.

Božičković je upozorio i na štetu koju sitnoj divljači pričinjavaju psi lutalice, čija je brojnost takođe u porastu, a čija kontrola nije u nadležnosti lovaca.

Sanirane posljedice polava

Govoreći o zaraznim bolestima, Božičković je naveo da je posljednje prebrojavanje grla srna ukazalo da su sanirane posljedice od poplava iz 2014. godine, kada se pojavilo oboljenje „Američki metilj“, čemu su doprinijele akcije dobojskih lovaca na dostavi odgovorajuće hrane u tim uslovima.

On je rekao da Lovački savez Republike Srpske i resorno ministarstvo već organizuju preventivne aktivnosti na eventualnu pojavu afričke kuge, pa se uzorak svake odstrijeljene divlje svinje dostavlja Veterinarskom institutu „Dr Vaso Butozan“ u Banjaluci, a po potrebi i drugim ustanovama.

Za pedesetak dobojskih lovaca koji su odslušali ova predavanja, biće uručeli posebni sertifikati, kao dokaz da mogu biti mentori lovcima pripravnicima i pripremati ih za polaganje lovačkog ispita.

V. Stjepanović

Predavači o šakalu i kinologiji; doc. dr Ivica Bošković i Vedran Božičković
Polazniici predavanja za sticanje zvanja lovačkog mentora

Be the first to comment

Leave a Reply