Izašao je 190. broj Lovačkih novina, a u njima možete pročitati

U ovom broju možete pročitati:

 • LovačkisavezRepublikeSrpskebogatijiza 468 novihlovaca

I ministar zadužio lovačku uniformu

 • ApelpredsjednikaLSRSSaveMinića

Preventivne mjere zaštite od afričke kuge ne podrazumijevaju masovni odstrel

 • LovačkisavezRSnajoštrijeosuđujepostupkekrivolova

Divljač nije i ne smije da bude „kanta“ mesa

 • Avgustiseptembarrezervisanizalovnaprepelicu

Najatraktivniji lov na sitnu divljač

 • Firma FAIR nastavilaviševjekovnutradicijuprimijenivšinajsavremenijetehnologijeuproizvodnjiklasičnihprelamača

Žene su na Siciliji opasnije od sačmarice • Mladen Milisavić devet puta dolazio iz Lihenštanjna
 • Ljubav prema lovu ne poznaje napore i kilometre
 • LU „Srndać“ iz Osmaka iz godine u godinu bilježi bolje rezultate
 • Reportaža sa kotlićijade u organizaciji LU „Igrišta“ i opštine Vlasenica
 • Avgust i septembar rezerrvisn za lov na prepelicu
 • Ljudi iz lovačke bilježnice: Milosva – Mićo Lazarević
 • Nacionalna izložba pasa svih rasa održana u Doboju
Lovačke novine broj 190 u PDF vrziji besplatno možete preuzeto  O V D J E

Be the first to comment

Leave a Reply