Lovačkom udruženju “Fazan” Zlatni orden Lovačkog saveza Republike Srpske

Novi Grad – Lovačko udruženje “Fazan” iz Novog Grada je od Lovačkog saveza Republike Srpske dobilo Zlatni orden za dugogodišnji rad i doprinos unapređenju lovstva.

Predsjednik Udruženja “Fazan” Vojin Bera izjavio je Srni da je priznanje dodijeljeno povodom 25 godina od osnivanja Lovačkog saveza Republike Srpske.

“Lovačko društvo žFazanž osnovano je 1945. godine. Društvo je, prema nekim saznanjima, postojalo i prije Prvog svjetskog rata, odnosno od početka 20. vijeka. Tačna godina osnivanja nije poznata budući da je arhiva uništena u Drugom svjetskom ratu”, naveo je Bera.

Prema njegovim riječima, u inicijativnom odboru za osnivanje društva 1945. godine bili su Stojan Čavić, Branko Rajilić, Rade Pilipović, Agan Avdagić, Sava Čelar, Rajko Tubin i Rajko Stupar.

Vojin Bera, predsjednik Udruženja “Fazan”

“Te godine je bilo učlanjeno 45 lovaca i oko 350 simpatizera lova. Za razvoj društva značajna je 1946. godina, kada je društvo učlanjeno u Savez lovačkih organizacija BiH”, istakao je Bera.

Društvo je na poljoprivrednom dobru Poljavnice u to vrijeme osnovalo malu fazaneriju sa oko 1.000 fazanskih pilića, a kasnije je u lovište uneseno 150 odraslih fazana, što je predstavljao i početak uzgoja divljači.

“Od 1945. godine počela je nabavka rasnih lovačkih pasa, a kasnije i učešće u kinološkim manifestacijama. U maju 1955. godine počela je izgradnja lovačkog doma u Novom Gradu uz pomoć građana, preduzeća i organizacija, a izgradnja je završena iste godine u oktobru. Objekat je i danas u upotebi”, kaže Bera.

Prema njegovim riječima, zbog povećanja članstva osnivano je novo društvo “Balj” u Kostajnici, koje je gazdovalo na 9.000 hektara, a Lovačkom društvu “Fazan” preostalo je 43.500 hektara.

“Osamdesetih godina prošlog vijeka društvo je imalo oko 1.000 članova, osnovano je 10 lovačkih sekcija. Društvo je imalo značajnu nepokretnu imovinu, osim lovačkog doma to su bile i lovačke kuće Rujiška, Dobrljin, Ravnice, kao i više uzgojnih objekata”, rekao je Bera.

Članovi društva učestvovali su i u akcijama pošumaljavanja i sadnji oko 250.000 sadnica četinara i lišćara.Za rad i doprinos razvoju lovstva društvo je u tom periodu dobilo niz priznanja, opštinsku plaketu, kao i priznanja Saveza lovačkih organizacija BiH, Orden drugog reda 1971. godine i Orden prvog reda 1978. godine.

“Devedesetih godina prošlog vijeka formirana su nova lovačka društva u Novom Gradu, žSrndaćž Svodna, žLanež Rudice i žPastirevož Dobrljin. Pravni nasljednik ranijeg lovačkog društva ostalo je Lovačko udruženje žFazanž sa lovištem od 16.000 hektara”, naveo je Bera.

Lovačko udruženje “Fazan” ima 23 zaslužna lovca, 181 člana ili redovnog lovca, osam pripravnika i 35 potpomažućih članova.

Udruženje je organizovano u pet lovačkih sekcija, a izgrađeno je pet lovačkih kuća.

“Na terenu su osnovne vrste divljači: srna, zec, fazan i poljska jarebica, te migrantske vrste prepelica i divlji golub, kao i nezaštićena divljač: divlja svinja, lisica, divlja mačka i kuna. Mjere gajenja divljači obuhvataju sjetvu i skladištenje žitarica za prihranu”, naveo je Bera.

Prošle godine, povodom Dana opštine – Petrovdana, Lovačkom udruženju “Fazan” dodijeljena je Plaketa opštine Novi Grad. (Srna)

Be the first to comment

Leave a Reply