Lovci nisu dužni da plaćaju ceh za divljač stradalu na putu

Lovačka udruženja u Srpskoj biju bitku da ne isplaćuju štetu koja nastane na automobilima kada vozači udare divljač na saobraćajnicama, jer putevi nisu lovišta, a tri presude donesene u njihovu korist su vjetar u leđa da u potpunosti zaustave takvu sudsku praksu. 

Lovačka udruženja su se uhvatila u koštac sa ovim problemom prije dvije godine, kada je šteta od divljači iznosila 600.000 maraka, plus 100.000 maraka od medvjeda.

Da nisu dužni plaćati naknadu štete od divljači koja nastane na nelovnim površinama nedavno je potvrđeno i odlukom koju je donio Upravni odbor Lovačkog saveza RS.

Zakon lovstvu RS jasno definiše prava i obaveze

Upravni odbor je na sjednici održanoj u martu ovlastio člana UO Lovačkog saveza RS Borislava Bojanića da zastupa sve članice Saveza za rješavanje u sudskim poslovima, kao i svim drugim pitanjima koja su u vezi sa štetom od divljači i štetom nad divljači, a sve usluge za lovačka udruženja i druge korisnike lovišta u ovim predmetima su besplatne. Pozivajući se na Zakon o lovstvu RS, koji jasno propisuje šta je lovište, koja su prava i obaveze onih koji njime upravljaju, lovačka udruženja su do sada uspješno izvojevala tri bitke.

– Imamo tri presude okružnih sudova u našu korist. Konačno se stvara sudska praksa da lovačka udruženja više neće plaćati naknadu štete koju nisu ni dužni da plate – istakao je Bojanić i dodao da vlasnici vozila koji učestvuju u tim nezgodama naplaćuju kasko osiguranje, a potom osiguravajuće kuće traže regres od korisnika lovišta.

Bojanić ističe da je namjera da se novac koji uštede na štetama usmjeri na razvoj lovstva Srpske. Pojašnjava da se lovištem smatraju površine zemljišta, šuma i voda koje predstavljaju prostornu, prirodnu i ekološki zaokruženu cjelinu u kojoj postoje uslovi za život, reprodukciju, rast i razvoj lovnog fonda u lovištu, zatim infrastruktura i drugi lovni resursi, nezavisno od vlasništva. On kaže da je korisnik lovišta dužan da preduzima mjere za sprečavanje štete koju divljač može pričiniti ljudima ili njihovoj imovini na prostoru na kojem se nalazi lovište, te da za štetu koju pričini lovostajem zaštićena divljač u lovištu naknadu plaća korisnik lovišta.

– Onaj ko je pretrpio štetu dužan je da najkasnije u roku od tri dana obavijesti opštinski organ uprave da je nastupila šteta i da traži naknadu. Primjera radi, od nas kao korisnika lovišta neko može naplatiti štetu ako je srndać pojeo pet kućica graha, a to niko i ne traži – pojasnio je Bojanić. 

Naglasio je da lovačka udruženja treba da obrate pažnju na rokove jer su uglavnom svi zahtjevi za nadoknadu štete koji stižu na njihovu adresu neblagovremeni i neosnovani.

Znakovi pored puta

U preduzeću „Putevi RS“ kažu da na magistralnoj i regionalnoj putnoj mreži u Srpskoj postavljaju saobraćajne znakove „divljač na putu“ s ciljem preventivnog obavještavanja vozača i bezbjednosti učesnika u saobraćaju.

– Činimo maksimalne napore kako bi sva saobraćajna signalizacija bila adekvatno postavljena na putnoj mreži i kako bi svi učesnici u saobraćaju bili obaviješteni o mogućnosti da naiđu na divljač na putu i u skladu sa saobraćajnom signalizacijom brzinu prilagode uslovima puta – naveli su u „Putevima RS“.

Minić: Sve ćemo preuzeti da se šteta smanji

Predsjednik Lovačkog saveza RS Savo Minić kaže da je Savez preduzeo niz mjera kako bi se prekinula negativna sudska praksa da se svaki put šteta nastala u saobraćajnoj nesreći presuđuje lovačkim udruženjima.

– Zakon o lovstvu jasno propisuje da su putevi nelovne površine, te smo prinuđeni na blisku saradnju sa „Putevima RS“ u smislu postavljanja horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije koja upućuje vozače da brzinu prilagode uslovima na putu, u ovom slučaju mogućnosti izlaska divljači na saobraćajnice. Lovački savez i lovačka udruženja kroz godišnje planove prate brojnost divljači u lovištu, tako da sa sigurnošću možemo reći da nemamo ekspanziju bilo koje vrste divljači koja bi mogla praviti štetu, zatim hrane životinje i vode brigu o njihovom zdravlju – rekao je Minić.

Dodao je da će lovačka udruženja učiniti sve napore da doprinesu da se šteta u lovištima smanji.

Odštetni cjenovnik

Borislav Bojanić kaže da je 2010. godine donesen i u „Službenom glasniku RS“ objavljen odštetni cjenovnik za nadoknadu štete lovačkim udruženjima i drugim korisnicima lovišta koja nastaje bespravnim lovom, te kada neko ubije ili pogazi divljač u saobraćaju.

– Kada bi neko zgazio mrkog medvjeda, trebalo bi da plati 20.000 maraka, dok je za srndaća taj iznos 4.000, a za srnu 3.000 KM – rekao je Bojanić.

Nelovne površine

naselja, groblja, putevi, parkovi u naseljima, voćnjaci i vinogradi, objekti za liječenje, rekreaciju ili odmor, aerodromi, dvorišta, stambene zgrade, fabrički i industrijski objekti.

Milijana Latinović, Livačke novine broj 183

Be the first to comment

Leave a Reply