Na području LU „Zmijanje“ niču lovačke kuće

Lovačka grupa „Blagojevići“ započela je izgradnju lovačke kuće u sekciji Majdan, koja će biti treći lovni objekat ovog tipa u pomenutoj sekciji. Izgradnju kuće finansiraju lovci ove grupe, dok će zasigurno imati i finansijsku podršku udruženja.

Istovremeno lovci sekcije Kola, na čelu sa predsjednikom Miladinom Jelićem obezbijedili su zemljište za izgradnju kuće. Zemljište površine 800 kvadrata donirao je Mile Milaković, a biće uknjiženo na Lovačko udruženje „Zmijanje“.Banjalučko udruženje uspješno je održalo i redovnu Skupštinu na kojoj su usvojeni izvještaji svih organa za prošlu godinu, te su doneseni zaključci za narednu lovnu godinu.

Kroz izvještaje organa moglo se vidjeti da je protekla godina bila uspješna u svakom segmentu gazdovanja. Naime, planirana realizacija odstrela gotovo svih vrsta divljači je izvršena u potpunosti, te su sprovedene sve mjere na planu uzgoja i zaštite divljači. Konstatovano je da je u lovište uneseno 14 tona kukuruza u zrnu, dvije tone soli, kao i 500 jedinki fazanske divljači. Takođe, u lovištu je u protekloj godini izgrađen veliki broj objekata. Prema usvojenom planu za narednu godinu, u lovište se namjerava unijeti i zečija divljač, te izvršiti izgradnja  novog hranilišta za medvjeda sa savremenom čekom za osmatranje i lov medvjeda, vuka i vepra, na lokalitetu Tisovac u sekciji Bočac.

Ovim su i formalno stvoreni uslovi za početak lovne sezone 2019/2020, koja je počela 1. juna i to lovom srndaća.

Darko Jovanić

Be the first to comment

Leave a Reply