Obavijest o pripremnim predavanjima i polaganjima lovačkog isppita

Lovački savez Republike Srpske nastavlja sa aktivnostima prijema novih članova.

Tako će pripremna predavanja i polaganja lovačkog ispita za banjalučku, hercegovački i mrkonjićku regiju biti održano prema slijedećem rasoredu.

Banjalučkaregija

Pripremno predavanje (teoretski dio) 16. 06. i 17. 06 2018. godine u Osnovnoj školi “Sveti Savo”  Lauš  Banja Luka sa početkom u 10 časova.

Lovački ispit za  Banjalučku regiju polagaće se 23.06 2018. godine u Osnovnoj školi “Sveti Savo” Lauš  Banja Luka u 10 časova.

Hercegovačkaregija

Pripremno predavanje (teoretski dio) 15.06. i 16.06. 2018. godine. u osnovnoj školi “Sveti Savo” u Bileći u 10 časova.

Lovački ispit za regiju Hercegovina 17.06 2018. u osnovnoj školi “Sveti Savo” u Bileći u 10 časova.

Mrkonjičkaregija

Pripremno predavanje (teoretski dio) 22.06 i 23.06. 2018.godine u osnovnoj školi „Desanka Masksimović „Gornji Ribnik u 10 časova.

Lovački ispit za Mrkonjićku regiju je 24.06 2018. u osnovnoj školi “ Desanka Maksimović “ Gornji Ribnik u 10 časova.

Za dodatna obavještenja kandidat može dobiti od svoga matičnog udruženja.

Be the first to comment

Leave a Reply