Одржана прва сједница Стручног савјета за ловство

На првој конститутивној сједници Стручног савјета за ловство Ловачког савеза Републике Српске, одржаној 23. марта 20201. године у Бањалуци, Бојан Паприца, дипломирани инжењер шумарстава из Фоче, једногласно је изабран за предсједника овог стручног тијела.

Већ на првој сједници, донесен је низ одлука и закључака из којих се може видјети да ово тијело неће повјерени мандат провести „само на папиру“.

Међу донесеним закључцима са прве сједнице посебно се издваја усвојена иницијатива за измјене појединих правилника којима се жели олакашати рад корисника ловишта уз истовремено унапређење стања у ловиштима Републике Српске. Тако је на данашњој сједници усвојен приједлог измјене Рјешења о цјеновнику одстрела, коришћења дивљачи и услуга у ловишту, затим приједлог измјене Правилника о обрасцима пропратнице, трофејног листа, њиховом садржају, начину издавања и евиденцији, као и приједлог измјене Наредбе о времену лова ловних врста дивљачи. Наведени приједлози ће у наредним данима бити достављени ресорном Министарству на даље поступање.

Важно је истаћи да је донесен и Закључак да се у наредном периоду испред овог стручног тијела Ресорном Министарству упути и иницијатива за измјене Закона о ловству, а како би се истим додатно унаприједио сектор ловства.

Разматран је и начин рјешавања незавидног положаја корисника ловишта у судским процесима који се воде због штета над дивљачи у саобраћају, те ће ово тијело у наредном периоду заједно са руководством Ловачког савеза покренути одређене кораке.

Закључено је и да чланови Савјета константно прате стање и проблеме у својим регијама, те да исте упућују на сједнице овог тијела са циљем рјешавања истих, а такође је и истакнут циљ саветодавног дјеловања према свим корисницима ловишта којима је то потребно.

Овај закључак је истовремено и резултат захтјева Предједника Ловачког савеза Саве Минића који је истакао да од Стручног савјета очекује поптуну координацију са свим ловцима, са циљем рјешавања њихових потреба, али је истовремено нагласио и важност високог степена досадашње сарадње са ресорним министарством, те да очекује успјешан наставак ове сарадње.

И на крају, важно је нагласити да Стручни савјет за ловство Ловачког савеза Републике Српске у свом раду има пуну подршку Предсједника и цјелокупног руководства Савеза, али истовремено и подршку ресорног Министарства, а све са заједничким циљем унапређења ловства у Републици Српској. 

Ловачки савез Републике Српске.

У функцији ловства.

Be the first to comment

Leave a Reply