Održana skupština Lovačkg udruženja Bučjak – Brod

Redovna i Izborna skupstina Lovačkog udruženja Vučjak održana je u subotu 16. juna 2018. godine u Brodu

Na redovnoj Skupštini predsjednik Upravnog Odbora Udruženja Marko Vidić  podnio je izvještaj koji je jednoglasno usvojen bez bilo kakvih primjedbi. Ane Mihajlov predsjednik Nadzornog Odbora takođe je podnio financijski izvještaj koji je isto takp jednoglasno usvojen.
Samim ti što delegati Skupštine nisu imali niti jednu primjedbu na dosadašnji rad predsjednika Udruženja a i na rad Upravnog Odbora na izbornoj Skupštini je ponovo izabran isti tim koji je udruženje vodio zadnje četiri godine, jer kako delegati Skupštine kažu da je to tim koji netreba mijenjati.

Na izbornoj Skupštini je usvojen i novi Statut Lovačkog Udruženja koji je prilagođen Statutu Lovačkog Saveza Republike Srpske, i imenovano 6 komisija koje su do sad radile i pomagale da naše Udruženje dodje na jedan dobar nivo. Skupštini su prisustvovali i načelnik Opštine Ilija Jovičić koji se obratio prisutnima, rekavši da će Udruženje imati podršku Opštine kao što je to bilo i u proteklom periodu.

Skupštini je prisustvovao i sekretar Lovačkog Saveza RS Živojin Lazić koji se obratio prisutnima rekavši da je udruženje Vučjak Brod jedno od najboljih udruženja i da smo primjer drugim udruženjima zbog harmonije koja vlada u međuljudskim odnosima, te svemu što jedno udruženje treba da ima.

Udruženje je po prijašnjoj praksi pripremilo zajednički ručak za delegate i sve počasne lovce, jer o tim lovcima vodi posebna briga jer se radi o ljudima koji su vijek proveli u lovu i udruženju tako da je bilo pozvano 111 počasnih lovaca na zajedničko druženje.

Be the first to comment

Leave a Reply