U LU Semberija završena lovna sezona na srndaća, počinje lov na prepelicu

Plan odstrela lova na srndaća na području Lovačkog udruženja Semberija ispunjen je u tri sedice juna i jula.

Lovočuvarska ekipa je sa glavnim lovovođom stalno bila na terenu i utvršeno je da nije bilo povreda lovne discipline, a lovljeno je po Pravilniku o vršenju lova.

Na početku lovne sezone ispoštovana je Skupštinska oduka te je nabavljeno terensko vozilo i foto aparat.

Lovačko udruženje Semberija iz Bijeljine ima stabilan i vrlo brojan fond srneće divljači, a što je rezultat dugogodišnjeg rada i brige za ovu divljač koje u ratnim dešavanjima nije bilo ni na biološkom minimumu u lovištu.

Kvalitetna kamena so u solilima je drugi faktor koji zadržava ovu divljač u lovištima koje je u jesenjem i zimskom periodu prepuno hrane prosute prilikom berbe kukuruza.Ovogodišnjem lovu na srndaća predhodile su aktivnosti izgradnje visokih čeka koje ispunjavaju osnovne kriterijume sigurnosti i stabilnosti za nesmetano izvođenje lova.

Ovog proljeća do otvaranja lovne sezone izgrađeno je preko 100 novih kvalitetnih čeka koje su ravnomjerno raspoređene u lovištu.

Ono čime nisu zadovoljni u LU Semberija je brojno stanje srneće divljači u lovačkim sekcijama pored Drine i Save, razlozi kažu u udruženjnu poznati i radi se  na tome da se oni odklone.

U narednim danima predstoji sastanak komisije za ocjenjivanje koja e pregledati i ocjeniti trofeje, a valja napomenuti su sembesrki lovci  toku lova odstrijelili i dva šakala u Amajlijama i Zagonima.

Otvaranje lovne sezone na prepelicu

Iz LU Semberija obaviještavaju lovce, svoje članove, da od 1. avgusta počinje lovnu sezonu na prepelicu i traje do ispunjenja plana odobrenog odstrela.

Lovačke sekcije su dužne do toga dana dostave lokacije parcela za lov sa grupovođom, a lovci članovi ovog lovačkog udruženja lov prepelice mogu vršiti svakim danom u jutarnje i popodnevne časove uz obavezan dolazak na zborno mjesto i pokazivanje grupovođi lovne karte i uredne dokumentacije za psa koji se koristi u lovu.

Lovci turisti takođe mogu vršiti lov svakim radnim danom uz obavezno prisustvo unaprijed određenog pratioca i predhodno izdatu lovnu kartu u trajanju ne većem od 48 časova.

Miladin Božić

Be the first to comment

Leave a Reply