Uspješna godina u lovištu “Banjaluka”: Populacija visoke divljači na prijeratnom nivou

Nakon uspješnog završetka lova na srndaća i prepelicu, u lovištu Banjaluka je sredinom mjeseca septembra otvorena i sezona lova na divlju svinju, te prvog vikenda u oktobru i na ostale vrste divljači u skladu sa Kalendarom lova.

To su: medvjed, fazan, divlja patka, šumska šljuka, vuk, lisica, šakal i dr. Zbog izraženog nepovoljnog brojnog stanja, ove godine je donesena odluka o zabrani lova zečije divljači. Nakon izvršene ocjene ovogodišnjih trofeja srndaća, konstatovan je trend rasta trofejne vrijednosti grla, što uz stabilnu brojnost ove populacije u potpunosti opravdava sve sprovedene uzgojne mjere. Ovogodišnji prvak je trofej Milenka Galića, koji je ocijenjen sa 140,50 CIC poena. Iako su septembarske i oktobarske vremenske prilike na strani divljači, već u prva četiri lovna vikenda je odstrijeljeno oko 20 jedinki divljih svinja, što je zasigurno najava i ovogodišnje uspješne sezone. Važno je naglasiti da se među odstrijeljenim jedinkama nalaze i četiri vepra kapitalca sa težinom od oko 200 kg.

– S obzirom na to da je proteklom periodu, u lovištu “Banjaluka” izvršena potpuna stabilizacija svih populacija visoke divljači na prijeratni nivo, u narednom periodu je predviđeno povećanje aktivnosti na stabilizaciji populacija niske divljači. U sklopu ovih aktivnosti u posljednje tri godine je u lovište uneseno 1.500 jedinki fazanske divljači, odgojene u vlastitoj volijeri udruženja, što je doprinijelo znatnom opravku ove vrste – rekli su u udruženju “Zmijanje”.Pored planiranih redovnih akcija u februaru 2020. godine, udruženje ima namjeru da izvede i dvije akcije na smanjenju broja predatora i u vrijeme redovnog lova. Ovim akcijama se očekuje veći učinak na redukciji broja predatora, tim prije što u ovom periodu postoji mogućnost upotrebe lovačkih pasa.

U septembru su započeti radovi na izgradnji visoke zatvorene čeke na lokaciji Tisovac, za koje potrebe je izvršeno prokresivanje pristupnog puta. Istovremeno na teritoriji sekcije Saračica je izgrađena lovačka nadstrešnica.

U toku ove godine, planirana je nabavka tri automatske hranilice i dvije senzorske kamere, čija je nabavka predviđena od sredstava resornog Ministarstva. Realizacijom ovog projekta u lovištu će biti instalirano ukupno 20 automatskih hranilica, što je optimalan broj za ovo lovište.

Navedenim investicijama i aktivnostima u lovištu Banjaluka, Lovačko udruženje “Zmijanje” dokazuje odlučnost i želju da lovcima ovog udruženja, ali i lovcima gostima, omogući maksimalan užitak u lovu i boravku u prirodi, te da iskoristi sve potencijale ovog lovišta, koje spada među najveće u Republici Srpskoj. Potvrdu uspjeha ovih aktivnosti pokazuje i stalni porast broja članova ovog udruženja.

Darko Jovanić

Be the first to comment

Leave a Reply