Високе чеке у равној Семберији

Ловачко удружење Семберија из Бијељине отпочело је лов срнеће дивљачи које се већ 12 година одвија по годишњем плану кориштења ловишта.
Важно је напоменути да је на овим просторима до ратних дешавања срнећа дивљач била веома заступљена и била је одличног генетског потенцијала.
Избијањем ратних сукоба у БиХ већ у зиму 1992 године у Семберији је срнећа дивљач изтријебљена.
Таква ситуација је била све до 1997 године када су из минских поља са Мајевице преко Мркодола у Семберију почеле пристизати и прве срне.
Домаћинским газдовањем уз заштиту ове дивљачи она је почела експанзију у освајању ловишта уз свакогодишње повећање бројног стања.
Данас у ловачком удружењу Семберија из Бијељине на 42.000 хектара ловишта има око 1.100 грла одрасле срнеће дивљачи.У овој години као прираст очекује се преко 500 ланади, а капацитети ловишта су још не попуњени.
Ваља напоменути да сваке године ЛУ Семберија части комшије са не малим бројем ове дивљачим а капацитет ловишта може ићи и до 3.000 грла.
У узградњи чека прије почетка одстрела срнеће дивљачи било је шаренила и прилагођавања на одлуку о вршењу лова на ову дивљач.
Високе чеке су грађене у најатрактивнијим дијеловима ловишта, а сви ловови су били пропраћени јаким надзором, евиденцијом одстрела и ефикасним потрагама рањене дивљачи.
Ловци су чеке у већини ловачких секција градили самоиницијативно и властитим средствима.
Прошла 2018 година остаће упамћена по градњи више од 100 високих чека у ловишту Семберије. Овдје ваља поменузи и један добар примјер заједничког грађења високих чека у ловачкој секцији Горња Чађавица гдје сви ловци заједнички граде и урађене чеке се одвозе на договорена мјеста.
Прије почетка лова из шешира се извлачи број чеке на коју ловац иде и са тим је искључено својатање и присвајање дијелова ловишта.
Прије свих активности око градње високих чека које морају испуњавати прописане норме и то сваки ловац се прво мора обратити својој ловачкој секцији за консултацијуј а након тога се тражи сагласност власника земљишта и тек тада се креће у изградњу.

Божић Миладин

 

Be the first to comment

Leave a Reply