Visoke čeke u ravnoj Semberiji

Lovačko udruženje Semberija iz Bijeljine otpočelo je lov srneće divljači koje se već 12 godina odvija po godišnjem planu korištenja lovišta.
Važno je napomenuti da je na ovim prostorima do ratnih dešavanja srneća divljač bila veoma zastupljena i bila je odličnog genetskog potencijala.
Izbijanjem ratnih sukoba u BiH već u zimu 1992 godine u Semberiji je srneća divljač iztrijebljena.
Takva situacija je bila sve do 1997 godine kada su iz minskih polja sa Majevice preko Mrkodola u Semberiju počele pristizati i prve srne.
Domaćinskim gazdovanjem uz zaštitu ove divljači ona je počela ekspanziju u osvajanju lovišta uz svakogodišnje povećanje brojnog stanja.
Danas u lovačkom udruženju Semberija iz Bijeljine na 42.000 hektara lovišta ima oko 1.100 grla odrasle srneće divljači.U ovoj godini kao prirast očekuje se preko 500 lanadi, a kapaciteti lovišta su još ne popunjeni.
Valja napomenuti da svake godine LU Semberija časti komšije sa ne malim brojem ove divljačim a kapacitet lovišta može ići i do 3.000 grla.
U uzgradnji čeka prije početka odstrela srneće divljači bilo je šarenila i prilagođavanja na odluku o vršenju lova na ovu divljač.
Visoke čeke su građene u najatraktivnijim dijelovima lovišta, a svi lovovi su bili propraćeni jakim nadzorom, evidencijom odstrela i efikasnim potragama ranjene divljači.
Lovci su čeke u većini lovačkih sekcija gradili samoinicijativno i vlastitim sredstvima.
Prošla 2018 godina ostaće upamćena po gradnji više od 100 visokih čeka u lovištu Semberije. Ovdje valja pomenuzi i jedan dobar primjer zajedničkog građenja visokih čeka u lovačkoj sekciji Gornja Čađavica gdje svi lovci zajednički grade i urađene čeke se odvoze na dogovorena mjesta.
Prije početka lova iz šešira se izvlači broj čeke na koju lovac ide i sa tim je isključeno svojatanje i prisvajanje dijelova lovišta.
Prije svih aktivnosti oko gradnje visokih čeka koje moraju ispunjavati propisane norme i to svaki lovac se prvo mora obratiti svojoj lovačkoj sekciji za konsultacijuj a nakon toga se traži saglasnost vlasnika zemljišta i tek tada se kreće u izgradnju.

Božić Miladin

 

Be the first to comment

Leave a Reply