Završeno prebrojavanje divljači u Semberiji

Lovačko udruženje Semberija iz Bijeljine u mjesecu martu vrši prebrojavanje divljači u lovištu.

Ovo je važan rad u lovištu jer se tada procjenjuje kako nam je divljač prezi- mila, koliko je potrebno divljači za unos i na osnovu još nekih parametara izrađuje se godišnji plan korištenja lovišta za naredni period.

Tradicija je da lovačke sekcije izvrše prebrojavanja do zadnjeg vikenda u martu koji je uvjek rezervisan za centralno prebrojavanje koje se svake godine izvodi u drugoj lovačkoj sekciji.

Ove godine red je došao na lovačku sekciju Amajlije koja je na samoj obali rijeke Drine.

Pošto je termin brojanja  ranije određen postojala je zabrinutost zabrinuti zbog porasta vodostaja rijeke Drinem ali sve se dobro završilo.

Na brojanju se 25. marta okupilo oko 100 lovaca iz skoro svih lovačkih sekcija uz lovce iz Amajlija.

Ciljna grupa u ovom dijelu lovišta bila nam je zečija divljač, pa su brojači intenzivno pretražili oranice između sela i šumskog pojasa uz Drinu.

Rezultati prebrojavanja su vrlo dobri za sitnu lovnu divljač dok je srneće divljači u ovom dijelu lovišta nešto manje što iziskuje dodatne aktivnosti da se popravi i njeno brojno stanje.

Božić Miladin

 

Be the first to comment

Leave a Reply