Strahinja Bašević, predsjednik LU “Glasinac“: ZA KRATKO VRIJEME NAPRAVLJEN VELIKI NAPREDAK

Na redovnim izborima, održanim sredinom 2017. godine, skupština Lovačkog udruženja “Glasinac“ Sokolac za predsjednika udruženja izabrala je Bašević Strahinju. Tom prilikom izabrano je i novo rukovodstvoudruženja. Za veoma kratko vrijeme urađeno je mnogo. Novo rukovodstvo se trudilo da unaprijedi rad udruženja u svim oblastima, a posebno su vidljivi rezultati po pitanju komercijalnog lova.

– Po prvi put, otkada postoji udruženje, ostvareni su prihodi. Prije svega pristupili smo izgradnji neophodne infrastrukture, odnosno lovno-tehničkih i lovno uzgojnih objekata. Tu prvenstveno mislim na izgradnju visoke čekesa automatskom hranilicomu rejonu Kopita. Čeka je izrađena poštujući sve savremene standarde. Najprije je termoizolovana, a zatim obložena borovim oblicama, te ima prozore i poklopce koji omogućavaju osmatranje i gađanje u više pravaca. Ona je prvenstveno veoma funkcionalna, ali smo nastojali i da je uklopimo u prirodni ambijent. Sa ove čeke je već odstrjeljenjedan medvjed, a srećni lovac je bio Drago Kafadar iz Viteza. Takođe, već imamo rezervisane termine za odstrjel vuka i medvjeda u toku zime i proljeća. Na ovaj način napravljen je prvi prihod u udruženju što se tiče komercijalnog lova, ističe Bašević.

On dalje nastavlja i kaže da su članovi udruženja pored aktivnosti u lovištu, imali dostaposlova oko renoviranja lovačkog doma koji se nalazi u centru Sokolca. Ovaj objekat je građen šezdesetih godina prošlog vijeka. U potpunosti je završena kancelariju u kojoj su smješteniorgani udruženja, a za naredni period planira se završetak renoviranja ostatka doma. Sredstva za ove radove obezbjeđena su uglavnom od donatora, a jedan dio novca koji je zarađen putem komercijalnog lova, takođe će biti uložen u ove svrhe.

Što se tiče planova za naredni period predsjednik LU “Glasinac“ Sokolac kaže: “U planu nam je izgradnja još dvije ili tri visoke čeke. Takođe, nastojaćemo da u što više sekcija našeg udruženja izgradimo lovačke kuće.“

– Već obavljamo pripremne aktivnosti oko nabavljanja drvne građe i drugog građevinskog materijala, tako da bi smo predstojeću građevinsku sezonu dočekali spremni. To sve planiramo obezbijediti putem donatorskih sredstava, jer nemamo mogućnosti sve finansirati od članarina koje uplaćuju naši lovci, naglašava on.

Povećano brojno stanje medvjeda

Na pitanje da prokomentariše trenutno stanje divljači, Baševićkaže: “Što se tiče brojnosti visoke divljači u lovištu kojim gazduje LU “Glasinac“ Sokolacstanje je zadovoljavajuće. Prema procjenama, u posljednje dvije godine došlo je do porasta brojnog stanja visoke divljači posebno gledano u odnosu na poslednjih deset godina. Izuzetno smo zadovoljni sa populacijom medvjeda koji seteritorijalno širi. Naime, medvjedi se pojavljuju u predjelima u kojimanisu primjećivanido sada ili ih nije bilo već duži niz godina. Međutim, lokalno stanovništvo pretrpjelo je velike štete na stočnom fondu zbog navedenog širenja areala ove divljači. Prije izgradnje hranilišta, medvjedi su pričinili štetu na 15 grla stoke. Sada se nadamo da će doći do smanjenja broja napada na domaće životinje zbog preduzetih mjera na prihrani. Što se tiče medvjeda, planiran je odstrjel jednog medvjeda u komercijalnom lovu za 2017. godinu i taj plan smo ispunili.Nakon ovoga, odlučili smo se da analiziramo stanje ove divljači u lovištu. Takođe, prikupili smo izvještaje iz veterinarske stanice i izjave lokalnog seoskog stanovništva. Uočen je porast brojnog stanja medvjeda i naosnovu navedenog poslali smo zahtjev prema resornom Ministarstvu da nam se odobri odstrjel još jednog medvjeda. U Ministarstvu smo naišli na razumijevanje i naš zahtjev je odobren.“

– Brojno stanje divlje svinje je takođe u porastu, a srneće divljači imamo na zavidnom nivou. Da bi održali ovo stanje, sa lokalnom policijskom stanicom podigli smo saradnju na viši nivo. U tom smislu, imali smo tri veće akcije kontrole krivolova. Ove akcije su dale rezultate i biće podnesen jedan izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu. Pored ovoga, često se vrši kontrola lovaca i lokalnog stanovništva u smislu posjedovanja i nošenja oružja. Krivolov je jedan od gorućih problema u cijeloj Republici i na tom planu će se morati uraditi mnogo više, zaključuje Predsjednik.

Lov je druženje prije svega

U udruženju sa Sokolcanjeguje se sve ono što čini lov. Posebno su upečatljiva druženja sa lovcima iz drugih gradova Republike Srpske i iz inostranstva. “Naše udruženje je pobratimljenosa lovačkim društvom iz Lazareva. Nastojimo da naša druženja budu češća i masovnija, te da u njima učestvuje što više lovaca. Naše pobratimstvo ima tradiciju dugu više od trideset godina. Svake godine mi idemo u lov u Lazarevo, a i oni dolaze kod nas. Ove godine organizovali smo druženje u hali „Romanijaputeva“, gdje smo okupili više od dvijestotine lovaca. Pored lovaca iz Lazareva, tu su bili naši prijatelji iz Čačka, Užica, Višegrada, Rogatice, Pala, Han Pijeska i drugih gradova regije. Atmosfera na zabavi je bila predivna. Po prvi put smo organizovali lovačku tombolu sa osamdeset nagrada, a glavna nagrada bila je lovačka puška. Gosti i domaći lovci su bili veoma zadovoljni organizacijom druženja.“ – kaže predsjednik Bašević.

Jačanje lovočuvarske službe jedan od prioriteta

O stanju stručne službe Bašević kaže sledeće: “Dolaskom na poziciju predsjednika udruženja zatekao sam jednog profesionalnog lovočuvara koji je primljen u radni odnos. Po svim parametrima to je premalo za 45.000 hektara lovne površine kojim gazduje Udruženje. U narednom periodu učinićemo sve da pojačamo lovočuvarsku službu. Inače, služba je veoma slabo opremljena. Stim u vezi, planiramo da kupimo jedno motorno vozilo i neophodnu opremu za rad lovočuvara na terenu.

Planovi za naredni period

Na pitanje da nam kaže kakvi su planovi za naredni period on kaže: “Prvenstveno naglašavam da će sve naše aktivnosti biti usmjerene na podizanje komercijalnog lova na viši nivo izgradnjom lovno-uzgojnih i lovno-tehničkih objekata i smještajnih kapaciteta. Planina Romanija je po pitanju lovno-turističkih mogućnosti veoma slabo iskorišćena. Nastojaćemo da sa povećanjem prihoda od lovnog turizma smanji članarina domaćim lovcima. Želimo da omasovimo naše Udruženje i primimo mlade lovce u naše redove. Svakako da je jedna od prepreka i cijena članarine koju bi smo u narednom periodu nastojali postepeno smanjivati. Već na prvom upravnom odboru ićićemo sa prijedlogom da se članarina smanji. Tako da ćemo u neko dogledno vrijeme imati cijenu članarine koja će omogućiti svim lovcima da je uplate i love potpuno legalno.“

Pored toga što je predsjednik lovačkog udruženjakoje trenutno broji oko dvije stotine aktivnih članova, Bašević je i tehnički direktor šumskog gazdinstva “Romanija“ Sokolac. “I po pitanju lovstva u gazdinstvu imali smo uspjeha. Odstrjeljen je jedan medvjed i dvije vučice. Vezano za komercijalni lov, stanje bi moglo biti mnogo bolje. Pravno-birokratsko regulisanje izvoza trofeja divljači je presudan faktor za veću posjećenost inostranih lovaca i oživljavanje lovnog turizma. Na kraju, i cijena odstrjela divljači bila bi povećana. U tom pogledu svi trpimo štetu, ali se nadamo da će uskoro i ta prepreka biti uklonjena.“

Možemo reći da je novo rukovodstvo Udruženja napravilo dosta pomaka u protekloj godini.“Mi tu nećemo i ne smijemo stati, već nastavljamo dalje“, zaključio je Bašević Strahinja predsjednik LU “Glasinac“ iz Sokolca.

 

Marko Pavlović

Be the first to comment

Leave a Reply