“Lapua” – metak koji bez greške obavlja posao

“Lapua”, odnosno “Nammo Lapua Oy” ili “Nammo Schönebeck” – zvanični nazivi kompanije, dio je velike “Nammo” grupacije. Glavni proizvodi iz njihovog proizvodnog programa su meci malog kalibra i komponenti za sport, lov i profesionalnu upotrebu.

Najbolja municija i komponente

“Lapua” se kao proizvođač najviše fokusira na vrhunski kvalitet municije malog kalibra za sportske strijelce, ali i lovce i policiju i ostale slične taktičke namjene. Da bi bio postignut takav kvalitet, neophodna je saradnja sa vrhunskim sportistima, lovcima i drugim stručnjacima u svojim poljima. Na taj način “Lapua” se i istakla kao vrhunski proizvođač municije i taj uspjeh je jasan ukoliko pogledate bilo koje ozbiljnije streljačko takmičenje na svijetu – “Lapua” će uvijek biti tu u partnerskoj ulozi rame uz rame sa vrhunskim sportskim strijelcima naoružanim kratkim ili dugim cijevima.

 

Nije lako postići taj nivo kvaliteta, ali svaki dio metka, od zrna, preko mesinga, do baruta se proizvede u skladu sa višedecenijskim iskustvom, vrhunskim sirovinama i savremenim proizvodnim procesima. Iako je automatizacija u proizvodnji neizbježna u današnjim modernim proizvodnim procesima, “Lapua” se izdvaja od drugih proizvođača činjenicom da zaposleni u proizvodnji lično provjeravaju svaku turu proizvedene municije, ali, i po potrebi, svaki metak posebno. Završna tačka ovakvog pažljivo kontrolisanog proizvodnog procesa su barut i inicijalna kapisla, koji se savršeno uklapaju uz odabrano zrno i čauru. Saradnja sa vodećim proizvođačima baruta i inicijalnih kapisli omogućava savršeno kombinovanje za svaki tip metka, čime se dobija pouzdana i precizna municija, koja se redovno dokazuje, kako na poligonima tako i na takmičenjima. Zbog svega toga vrhunski strijelci i lovci se mogu uvijek osloniti na “Lapua” proizvode kada žele da svaki put pogode metu tačno tamo gdje su poželjeli.

Lovačka municija

Lovački program je zaokružen sa municijom za svaku lovačku potrebu, od varmint i manjih ptica za izlov, do evropske, američke i afričke krupne divljači. Njihova lovačka municija omogućava čist i precizan pogodak, budući da postoji izbor između “naturalis”, “mega” i zrna sa punom olovnom košuljicom. Lepeza proizvoda omogućava lov na svaku vrstu divljači. Zahvaljujući tome svaki lovac može naći nešto za sebe u ovoj zaista širokoj lepezi. Konačno, svaki metak je proizveden u skladu sa CIP zakonima, čime se potvrđuje da municija savršeno funkcioniše u svim atmosferskim uslovima – i po suncu, kiši, snijegu…

Najpoznatiji tip metka je definitivno “naturalis”, treća generacija metka bez olova, čime se izbjegava potencijalno trovanje, kako divljači tako i okoline. Ovaj tip municije se može slobodno koristiti u lovnim zonama gdje je zabranjena upotreba municije sa olovnom bazom. “Lapua” ovaj tip metka proizvodi još od 2002. godine, uz upotrebu vrhunske tehnologije, čime se dobija zrno koje se redovno, kontrolisano širi – dizajn polimerskog ventila koristi hidrauličnu silu za dobijanje optimalnog “pečurka” efekta, sa najvećim obimom brzina na tržištu.

Metak je dizajniran i proizveden od čistog bakra. Sam materijal, dizajn zrna, kao i kontrolisano širenje obezbjeđuje čvrstu i gotovo nesalomivu konstrukciju. Samim tim, nema gubitaka mase zrna – zrno zadržava 100 odsto svoje mase nakon udara, bez fragmentacije. Sam proces širenja zrna počinje od ventila na vrhu zrna, preko simetričnog širenja bez ikakve fragmentacije, čime se dobija maksimalan prenos energije na lovinu, čime se smanjuje šansa za ranjavanje i produžavanje patnje divljači, te ujedno umanjuje upropaštavanje mesa. Ovaj metak je kroz bezbrojne cikluse testiranja dokazao da nema gubitaka mase – svaki put je zrno izvađeno iz testnog želatina masom odgovaralo originalnom zrnu prije ispaljivanja. Ovo zrno prenosi maksimalni udarni efekat, te radi savršeno na udarnim brzinama između 490 m/s i 1.000 m/s. Sam dizajn zrna se stara da ono ima odlične performanse u silaznoj putanji.

 

Zato kada poželite vrhunski metak, ne gledajte dalje. “Lapua” je zaista veliki proizvođač koji pravi vrhunske proizvode, u saradnji sa najboljim i najvećim u svom poslu, od sporta, preko lova, do policijsko-vojne službe – ovo je metak koji obavlja posao i to bez greške i dodatne komplikacije ili nepredviđenih problema.

 

Be the first to comment

Leave a Reply