Правилник о програму, начину и условима полагања стручног испита

можете преузети  О В Д Ј Е