Pravilnik o programu, načinu i uslovima polaganja stručnog ispita

možete preuzeti  O V D J E