Austrija: Šta donosi novi zakon o oružju

U Narodnoj skupštini Austrije podnešen je amandman na zakon o vatrenom oružju. Izmejene koje su predložene u skladu su sa direktivama Evropske Unije. Zakon ulazi u skupštinsku proceduru sledeće sedmice i ukoliko bude usvojen stupiće na snagu početkom 2019. godine.

– Predviđene izmejne trebale bi da stvore ravnotežu između potreba bezbjednosti, odgovornosti i sloboda građana, rekao je ministar unutarnjih poslova Herbert Kickl.

Veliki okvirovi za municiju biće zabranjeni. Za pištolje su dozvoljeni okvirovi kapaciteta do 20 metaka, dok je za puške kapacitet ograničen do deset metaka. Određen je tranzicioni period od dvije godine koji daje priliku vlasnicima oružja sa većim kapacitetom da ga usklade sa zakonskim propisima. Streljački klubovi čiji se takmičari nadmeću na međunarodno priznatim takmičenjima mogu dobiti dozvolu za nabavku okvirova sa većim kapacitetom metaka. Takođe, po direktivi Evropske Unije takmičarima će biti dozvoljeno da nabave i drže do deset “cijevi“.Ipak, zakon će se posebno zaoštriti u oblasti psiho testova. Oni će biti strožiji, a ukoliko podnosilac zahtjeva za nabavku oružja padne test zabranjuje mu se nabavka oružja narednih šest mjeseci. Ako se desi da padne psiho testove tri puta zaredom, imaće trajnu zabranu nabavke oružja.

Prema rječima ministra unutrašnjih poslova većina mjera se uvodi zbog potencijalne terorističke prijetnje. Izmjenama zakona predviđeno je da se zabrani prodaja i držanje pušaka sa pump akcijom, poznatijih kao pumparice.

Uslišene želje lovaca

Oko 130.000 lovaca i njihovih lovačkih pasa ima oštećenje sluha u većoj ili manjoj mijeri. To je bio razlog da se lovcima odobri korišćenje prigušivača zvuka na lovačkim puškama. Prigušivači zvuka smanjuju buku sa 180 decibela na 120 decibela. Ovim se zvuk ne prigušuje u potpunosti, ali dovoljno da ne oštećuje sluh. Isto tako, nema bojazni da će se prigušivači koristiti za krivolov, jer se pucanj i dalje dosta daleko čuje.

Lovci su dobili pravo i da nose pištolje u lov. Cilj ovog odobrenja je omogućavanje lovcima koji tragaju za ranjenom divljači na teško prohodnom i nepristupačnim terenima bezbjedno plasiranje hica. U tim situacijama je mnogo lakše rukovati pištoljem i zadati ranjenoj divljači poslednji hitac, nego to činiti sa puškom. Takođe, ovaj način je bezbjedniji, ne samo za lovca, već i po druge učesnike u lovu.

Lovački savez Austrije, u saradnji sa izvršnim i zakonodavnim vlastima, nastoji provesti mjere nulte tolerancije konzumiranja alkohola u lovu. Tek nakon lova, kada se odloži oružje, može se konzumirati alkohol. Iako je ovo definisano zakonom, lovačke institucije ove države su zabranu konzumiranja alkohola uvrstile u kodeks lovaca.

MP

Be the first to comment

Leave a Reply