БОЦВАНА: Влада суспендовала закон о забрани лова

ЦИЦ и ФАЦЕ су поздравили одлуку Владе Боцване о одобравању контролисаног лова као компоненте стратегије о заштити дивљачи. Овој одлуци која је донешена крајем маја претходиле су дуге консултације, укључујући разговоре са становницима руралних насеља, локалним властима, невладиним организацијама, туристичким радницима и осталим институцијама и појединцима заинтересованим за очување животињског свијета.

Комисија задужена за припрему материјала пронашла је неколико разлога који су били кључни за доношење поменуте одлуке. Прије свега, забраном лова дошло је до конфликта између људи и њихових потреба за храном на једној страни и пренамножености појединих врста на другој страни. Посебно је истакнут проблем предатора који су угрозили сточни фонд сеоског становништава. Негативан утицај трпили су национални паркови који су изгубили приходе од ловног туризма од чијих средстава су пружали заштиту угроженим врстама.

Забрана лова није утицала на раст броја угрожених јединки, већ напротив изостанком ловаца из ловишта криволовци су добили простор и одрјешене руке.

Хонурабле Кисто Мокаила, министар природних ресурса, заштите дивљачи и туризма истакао је да су одређене квоте за одстрјел појединих врста дивљачи. Представници ЦИЦ-а истакли су да је организован лов средство за заштиту дивљачи и природе и поздравили су одлуку Владе Боцване. ФАЦЕ такође подржава одрживо коришћење природних ресурса који ће донијети корист и животињском свијету и људима који живе у њиховој близини.

Боцвана, Зимбабве и Намибија су дом за двије трећине слонова, а са Јужном Африком представљају станиште 90% популације носорога. Намибија, у којој лов није забрањен, броји преко три милиона јединки различите дивљачи. У овој држави људи имају право на бенифите и учествују у лову као организованом и планском коришћењу природних ресурса.

Be the first to comment

Leave a Reply