BOCVANA: Vlada suspendovala zakon o zabrani lova

CIC i FACE su pozdravili odluku Vlade Bocvane o odobravanju kontrolisanog lova kao komponente strategije o zaštiti divljači. Ovoj odluci koja je donešena krajem maja prethodile su duge konsultacije, uključujući razgovore sa stanovnicima ruralnih naselja, lokalnim vlastima, nevladinim organizacijama, turističkim radnicima i ostalim institucijama i pojedincima zainteresovanim za očuvanje životinjskog svijeta.

Komisija zadužena za pripremu materijala pronašla je nekoliko razloga koji su bili ključni za donošenje pomenute odluke. Prije svega, zabranom lova došlo je do konflikta između ljudi i njihovih potreba za hranom na jednoj strani i prenamnoženosti pojedinih vrsta na drugoj strani. Posebno je istaknut problem predatora koji su ugrozili stočni fond seoskog stanovništava. Negativan uticaj trpili su nacionalni parkovi koji su izgubili prihode od lovnog turizma od čijih sredstava su pružali zaštitu ugroženim vrstama.

Zabrana lova nije uticala na rast broja ugroženih jedinki, već naprotiv izostankom lovaca iz lovišta krivolovci su dobili prostor i odrješene ruke.

Honurable Kisto Mokaila, ministar prirodnih resursa, zaštite divljači i turizma istakao je da su određene kvote za odstrjel pojedinih vrsta divljači. Predstavnici CIC-a istakli su da je organizovan lov sredstvo za zaštitu divljači i prirode i pozdravili su odluku Vlade Bocvane. FACE takođe podržava održivo korišćenje prirodnih resursa koji će donijeti korist i životinjskom svijetu i ljudima koji žive u njihovoj blizini.

Bocvana, Zimbabve i Namibija su dom za dvije trećine slonova, a sa Južnom Afrikom predstavljaju stanište 90% populacije nosoroga. Namibija, u kojoj lov nije zabranjen, broji preko tri miliona jedinki različite divljači. U ovoj državi ljudi imaju pravo na benifite i učestvuju u lovu kao organizovanom i planskom korišćenju prirodnih resursa.

Be the first to comment

Leave a Reply