Бродско ловиште богатије за 600 фазана

Од првог марта бродско ловиште је богатије за 600 одраслих фазана који су унесени у ловиште, а исти су одрасли и способни за репродукцију овог прољећа.

Одлуку о набавци фазана донио је Управни одбор ЛУ Вучјак из Брода на сједници одржаној средином фебруара мјесеца.

Овим поступком и начином руковођења УО ЛУ Вучјак испоштовао је да поштује све одредбе везане са планом нове ловне основе која је на снази од 01.04.2019. године, а исто је тако повећан и матични фонд фазанске дивљачи те је уједно и попуњено капацитет ловишта.Крајем мјесеца фебруара тј. задњег викенда ловци ЛУ „ Вучјак“ у својим секцијама претресли су и очистили ловиште од предатора на локацијама иако је мјесец фебруар према Правилнику лова предвиђен искључиво за лов на предаторе.

Посебно се обратила активност „чишћења“ терена како од длакавих предатора тако и од пернатих грабежљиваца са акцентом на оним локацијама која су предвиђене и одређене да се унесу одрасли фазани у ловиште.

Свака секција од њих шест, након „очишћеног“ терена у своје ловиште унијели су по 100 одраслих фазана.

Однос фазана и кока је одприлике ту негдје око 1:1, а према неким мишљенима највише се требало унијети у ловачку секцију Лијешће и то не због самих природних услова и станишта које погодују узгоју фазанске дивљачи већ због тога што се у тој секцији највише излови у току ловне године.

У седмој секцији „Вучјак“ фазанска дивљач није унесена јер је та секција углавном покривена са високим шумама лишћара са природном обновом као и изданачким шумама лишћара, а таква станишта не одговарају фазанској дивљачи.

Вриједност ових унесених фазана износи око 12.000 КМ.

Ови фазани из прихвтилишта који су тек унешени у ловиште слабије се сналазе на отвореном простору у односу на оне фазане који су се излегли у природи, а исто тако и мање су отпорни на временске непогоде.

Њима је потребно мало времена да се „снађу“ на отвореном простору а предатори то вријеме врло вјешто то користе па су зато и велики губитци планирају у Годишњем плану газдовања чак и до 50% од броја унесених фазана.

Зато су се ловци побринули и увели на неки начин дежурства у секцијама односно обезбеђења како би на неки начи заштитили фазане од предатора и грабљежљиваца. Надати се да ће ова превентива колико толико бити успјешна на заштити фазанске дивљачи од предатора.

Be the first to comment

Leave a Reply