Brodsko lovište bogatije za 600 fazana

Od prvog marta brodsko lovište je bogatije za 600 odraslih fazana koji su uneseni u lovište, a isti su odrasli i sposobni za reprodukciju ovog proljeća.

Odluku o nabavci fazana donio je Upravni odbor LU Vučjak iz Broda na sjednici održanoj sredinom februara mjeseca.

Ovim postupkom i načinom rukovođenja UO LU Vučjak ispoštovao je da poštuje sve odredbe vezane sa planom nove lovne osnove koja je na snazi od 01.04.2019. godine, a isto je tako povećan i matični fond fazanske divljači te je ujedno i popunjeno kapacitet lovišta.Krajem mjeseca februara tj. zadnjeg vikenda lovci LU „ Vučjak“ u svojim sekcijama pretresli su i očistili lovište od predatora na lokacijama iako je mjesec februar prema Pravilniku lova predviđen isključivo za lov na predatore.

Posebno se obratila aktivnost „čišćenja“ terena kako od dlakavih predatora tako i od pernatih grabežljivaca sa akcentom na onim lokacijama koja su predviđene i određene da se unesu odrasli fazani u lovište.

Svaka sekcija od njih šest, nakon „očišćenog“ terena u svoje lovište unijeli su po 100 odraslih fazana.

Odnos fazana i koka je odprilike tu negdje oko 1:1, a prema nekim mišljenima najviše se trebalo unijeti u lovačku sekciju Liješće i to ne zbog samih prirodnih uslova i staništa koje pogoduju uzgoju fazanske divljači već zbog toga što se u toj sekciji najviše izlovi u toku lovne godine.

U sedmoj sekciji „Vučjak“ fazanska divljač nije unesena jer je ta sekcija uglavnom pokrivena sa visokim šumama lišćara sa prirodnom obnovom kao i izdanačkim šumama lišćara, a takva staništa ne odgovaraju fazanskoj divljači.

Vrijednost ovih unesenih fazana iznosi oko 12.000 KM.

Ovi fazani iz prihvtilišta koji su tek unešeni u lovište slabije se snalaze na otvorenom prostoru u odnosu na one fazane koji su se izlegli u prirodi, a isto tako i manje su otporni na vremenske nepogode.

Njima je potrebno malo vremena da se „snađu“ na otvorenom prostoru a predatori to vrijeme vrlo vješto to koriste pa su zato i veliki gubitci planiraju u Godišnjem planu gazdovanja čak i do 50% od broja unesenih fazana.

Zato su se lovci pobrinuli i uveli na neki način dežurstva u sekcijama odnosno obezbeđenja kako bi na neki nači zaštitili fazane od predatora i grablježljivaca. Nadati se da će ova preventiva koliko toliko biti uspješna na zaštiti fazanske divljači od predatora.

Be the first to comment

Leave a Reply