Gađanje iz lovačke puške: Reakcija na promašaj

Kako kaže naš narod: “Sto ljudi – sto ćudi“. I zaista, možemo reći da je ova poslovica veoma prepoznatljiva kod reagovanja strijelca i lovaca na promašaj prilikom gađanja iz lovačke puške sačmarice.

Zahvaljujući široko rasprostranjenoj dostupnosti kamera, danas svako može snimiti i pregledati svoju reakciju na promašaj bilo na strelištu, bilo u lovištu. Te reakcije i naši pokreti mnogo govore o nama.

Dobra reakcija na promašaj pored toga što će nam pomoći da drugi put pogodimo više meta i divljači, omogućiće nam da više uživamo u streljaštvu i lovu.

Nakon promašaja, ljudi najčešće reaguju na četiri načina. Naravno postoji mnogo, mnogo više varijacija.

Prvo, najlošiji način reagovanja je pad u očajanje. Kada promaše, neki ljudi budu preplavljeni osjećanjem tuge. U trenutku pomisle da nisu dobri i pitaju se zašto uopšte gađaju i love. Ako se doživi osjećaj samosažaljenja, a svi su ga ponekad osjetili, najbolje je odmah odložiti pušku. Loša osjećanja i nisko samopouzdanje vode novim promašajima i sigurno nećete imati bolje rezultate. Takođe, nizak nivo koncentracije je loš i sa stanovišta bezbjednosti.

Druga reakcija je bijes. Ljudi nakon promašaja ljutito bacaju čaure, psuju u sebi ili naglas i slično. Ako ste bijesni i taj bijes ne prolazi sigurno će te promašivati i dalje. Bijes nije tako strašna reakcija kao što je samosažaljenje, ali je takođe veoma loša.

Treća moguća reakcija je neprihvatanje činjenica. Nakon opaljenja, neki strijelci i lovci saginju glavu prema stopalima i gledaju u njih. Odbijaju da prihvate realnost. Ponašaju se kao da se nije ništa desilo, kao da nisu ni promašili. Takva reakcija je bolja od bijesa i samosažaljenja, ali ne pomaže da budemo bolji strijelci. Neki se toliko istreniraju da brzo zaborave načinjeni promašaj i ništa ne čine na otklanjanju posljedica. Izostaju pitanja upućena samom sebi: Da li sam i gdje pogriješio? Da li sam napravio lošu procjenu? Da li je u pitanju mehanička greška?

Konačno, da bi bili bolji lovci i strijelci u svakom promašaju moramo vidjeti šansu da nešto naučimo. Ako uspijemo u tome, sigurno ćemo imati više pogodaka. Veoma je važno utvrditi zašto smo promašili. Kada promašimo, ponekad je problem u nama, ponekad u oružju ili municiji. Stoga je najbolje provjeriti prvo pušku, posebno ako je promašaj bio iz mete. Ako je pucano iznad i iza mete onda je vjerovatno tokom nišanjenja i okidanja puška podignuta nešto više nego što treba. Ako sačma preleti iznad mete, problem je najčešće u strijelcu koji nije dovoljno fokusiran. U tom slučaju, potrebno je se bolje usredsrediti na metu. Na taj način ispravlja se i dugi niz drugih grešaka.

Smirenost i koncentracija na otklanjanje grešaka vode uživanju u gađanju i boljim rezultatima.

MP

Be the first to comment

Leave a Reply