Извјештај о пословању у 2018. години: Златна година Ловачког савеза Републике Срспке

Протекла година у Ловачком савезу Републике Српске остаће златним словима уписана као најуспјешнија у историји ове организације. Закључак је ово чланова Управног одбора, који је потврдила и Скупштина савеза. Највиша тијела ЛС РС већ су усвојила и планове за даљи развој и напредак.

Предсједник ЛС РС Саво Минић подсјетио је да је велики искорак направљан захваљујући чињеници да је ова организација током 2018. године први пут ушла на буџет Републике Српске те добила око 500.000 директних средстава, а када се томе дода укидање пореза на оружје и још неколико повластица, цифра достиже и цијели милион марака.

– Велико ми је задовољство да вас упознам да ћемо и ове 2019. године бити на истом, ако не и вишем нивоу. Новац од буџета је већ спреман и депонован за наше пројекте, морамо само да будемо вриједни и прецизни као прошле године, да оправдамо сваку марку. Резултати ће бити видљиви голим оком, а све стране задовољне – рекао је Минић.

У достављеним материјалима члановима Управног одбора и Скупштине детаљно су наведене све активности, приходи и расходи Савеза. Захваљујући домаћинском пословању, прије свега педантном раду матичне канцеларије Савеза у Бијељини, тежак посао није имао ни предсједник Надзорног одбора ЛС РС Слободан Ђорем.

– Искрено, било је задовољство доћи у контролу. Затекли смо све онако како је предвиђено да се ради и све похвале због транспарентности. Чланови Надзорног одбора пратили су рад савеза током свих 365 дана, учествовали у раду Управног одбора и његових органа, а све приједлоге и сугестије које смо имали благовремено су усвојене и испоштоване. Поред тога, примјетна су значајна улагања у инфраструктуру и заштиту дивљачи у ловиштима путем чланица савеза – рекао је Ђорем.

Минић је додао да су значајна средства уложена у праћење и заштиту дивљачи, ловно-техничке и узгојне објекте и све то дало је веома добре резултате, а такав тренд биће настављен и у овој години. Представљен је и оквирни буџет до 31. децембра иако је могуће да дође до малих корекција с обзиром на то да је ово велика организација, а свакодневно се на терену дешава много предвиђених, као и непредвиђених ствари.

Извјештај о пословању ЛСРС у 2018. години

 

Приходи

 1. Пренесена средства из 2017. године 70.196,92
 2. Приход од доприноса ловачких удружења (20226 чланова џ 19,00 КМ) 384.292,60
 3. Приход од доприноса ЈП “Шуме” Републике Српске 10.600,00
 4. Приход од полагања ловачких испита 45.641,90
 5. Приход Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС 11.700,00
 6. Приход од поврата средстава из регије Стара Херцеговина 1.160,00

УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2018. ГОДИНИ     523.591,42

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ У 2018. ГОДИНИ  602.199,00

 

Расходи

 1. Трошкови ПТТ услуга и услуга Пошта Српске (у утрошак су укључени, сви телефонски бројеви у три канцеларије, слање обичне поште, брзе поште и претплате)           8.925,43
 2. Трошкови електричне енергије 4.095,96
 3. Трошкови горива 5.577,38
 4. Трошкови канцеларијског материјала 3.817,86
 5. Трошкови штампања разних образаца (тестова за полагање испита, ловачких књижица, увјерења, трофејних листова и слично) 11.792,68
 6. Трошкови закупа пословног простора 11.730,00
 7. Трошкови комуналних услуга 1.050,52
 8. Трошкови бруто плате запослених у стручној служби Савеза (бруто износа) 82.499,62
 9. Трошкови на име куповине ловачких одијела, свечаних одијела и медаља, дефиле 24.714,97
 10. Трошкови исплаћени на име уговора Институт “Васо Бутозан” 1.813,50
 11. Трошкови око организације Дамског клуба 1.525,00
 12. Накнада за рад Комисија за полагање испита у 2017. години 12.261,95
 13. Трошкови одржавања сајта Савеза (12 мјесеци џ 234,00 КМ) 3.434,00
 14. Трошкови књиговодствених услуга 2.160,00
 15. Трошкови амортизације средстава 425,00
 16. Трошкови отплате аутомобила у 2018. године 3.736,19
 17. Дневнице за службена путовања, свих органа ЛСРС 6.019,00
 18. Накнада за рад чланова УН, НО, предсједника Скупштине, предсједника Стручног савјета за ловство, представника Министарства шумарства, пољопривреде и водопривреде, употреба властитог аутомобила свих чланова органа савеза који су по путним налозима присуствовали сједницама те обављали и друге послове у име ЛСРС 38.698,16
 19. Одржавање и сервисирање службеног возила 1.273,28
 20. Трошкови рекламе у 2018. години (сатови, оловке, упаљачи, кесе, календари и сл.) 10.620,04
 21. Трошкови одржавања Сајма лова у Бањалуци, Новом Сад, Загребу (закуп простора за штандове, исплата регијама за учешће и остали трошкови) 16.198,65
 22. Трошкови одржавања Скупштине (исплата делегатима дневнице, ручак) 7.945,31
 23. Трошкови одржавања сједнице УО (исплата угоститељских услуга) 3.876,39
 24. Трошкови одржавања 17. Купа РС у Броду (муниције, голубова, организације и угоститељских услуга) 11.000,00
 25. Трошкови смјештаја ноћења при обављању послова у име ЛСРС 2.404,50
 26. Угоститељске услуге при паду, Комисија, НО, гости и сл. 1.856.00
 27. Куповина термовизије, пројектор, платно, обука Интервентног тима, предавача и остало 9.020,19
 28. Ловачке новине 129.99,87
 29. Набава фазанских јединки за потребе Ловачког удружења 12.361,62
 30. Исплате по одлукама за разне помоћи (лијечење, пожари, хајке, вечере и сл.) 9.096,90
 31. Трошкови за израде књиге “Оцјене ловачких трофеја” 2.480,00
 32. Накнада за рад регија по Одлуци УО, други дио из 2017. године 5.390,00
 33. Трошкови платног промета 2.318,05
 34. Трошкови судских као и осталих такси, Цац и Фаце за 2018. годину 7.061,70

УКУПНО ОСТВАРЕНО РАСХОДА У 2018. ГОДИНИ     457.179,72

УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2018. ГОДИНИ     523.531,42

УКУПНА ДОБИТ 2018. ГОДИНЕ 66.411,70 КМ

 

Душан Репија

 

Be the first to comment

Leave a Reply