Izvještaj o poslovanju u 2018. godini: Zlatna godina Lovačkog saveza Republike Srspke

Protekla godina u Lovačkom savezu Republike Srpske ostaće zlatnim slovima upisana kao najuspješnija u istoriji ove organizacije. Zaključak je ovo članova Upravnog odbora, koji je potvrdila i Skupština saveza. Najviša tijela LS RS već su usvojila i planove za dalji razvoj i napredak.

Predsjednik LS RS Savo Minić podsjetio je da je veliki iskorak napravljan zahvaljujući činjenici da je ova organizacija tokom 2018. godine prvi put ušla na budžet Republike Srpske te dobila oko 500.000 direktnih sredstava, a kada se tome doda ukidanje poreza na oružje i još nekoliko povlastica, cifra dostiže i cijeli milion maraka.

– Veliko mi je zadovoljstvo da vas upoznam da ćemo i ove 2019. godine biti na istom, ako ne i višem nivou. Novac od budžeta je već spreman i deponovan za naše projekte, moramo samo da budemo vrijedni i precizni kao prošle godine, da opravdamo svaku marku. Rezultati će biti vidljivi golim okom, a sve strane zadovoljne – rekao je Minić.

U dostavljenim materijalima članovima Upravnog odbora i Skupštine detaljno su navedene sve aktivnosti, prihodi i rashodi Saveza. Zahvaljujući domaćinskom poslovanju, prije svega pedantnom radu matične kancelarije Saveza u Bijeljini, težak posao nije imao ni predsjednik Nadzornog odbora LS RS Slobodan Đorem.

– Iskreno, bilo je zadovoljstvo doći u kontrolu. Zatekli smo sve onako kako je predviđeno da se radi i sve pohvale zbog transparentnosti. Članovi Nadzornog odbora pratili su rad saveza tokom svih 365 dana, učestvovali u radu Upravnog odbora i njegovih organa, a sve prijedloge i sugestije koje smo imali blagovremeno su usvojene i ispoštovane. Pored toga, primjetna su značajna ulaganja u infrastrukturu i zaštitu divljači u lovištima putem članica saveza – rekao je Đorem.

Minić je dodao da su značajna sredstva uložena u praćenje i zaštitu divljači, lovno-tehničke i uzgojne objekte i sve to dalo je veoma dobre rezultate, a takav trend biće nastavljen i u ovoj godini. Predstavljen je i okvirni budžet do 31. decembra iako je moguće da dođe do malih korekcija s obzirom na to da je ovo velika organizacija, a svakodnevno se na terenu dešava mnogo predviđenih, kao i nepredviđenih stvari.

Izvještaj o poslovanju LSRS u 2018. godini

 

Prihodi

 1. Prenesena sredstva iz 2017. godine 70.196,92
 2. Prihod od doprinosa lovačkih udruženja (20226 članova dž 19,00 KM) 384.292,60
 3. Prihod od doprinosa JP “Šume” Republike Srpske 10.600,00
 4. Prihod od polaganja lovačkih ispita 45.641,90
 5. Prihod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS 11.700,00
 6. Prihod od povrata sredstava iz regije Stara Hercegovina 1.160,00

UKUPNO OSTVARENI PRIHODI U 2018. GODINI     523.591,42

PLANIRANI PRIHODI U 2018. GODINI  602.199,00

 

Rashodi

 1. Troškovi PTT usluga i usluga Pošta Srpske (u utrošak su uključeni, svi telefonski brojevi u tri kancelarije, slanje obične pošte, brze pošte i pretplate)           8.925,43
 2. Troškovi električne energije 4.095,96
 3. Troškovi goriva 5.577,38
 4. Troškovi kancelarijskog materijala 3.817,86
 5. Troškovi štampanja raznih obrazaca (testova za polaganje ispita, lovačkih knjižica, uvjerenja, trofejnih listova i slično) 11.792,68
 6. Troškovi zakupa poslovnog prostora 11.730,00
 7. Troškovi komunalnih usluga 1.050,52
 8. Troškovi bruto plate zaposlenih u stručnoj službi Saveza (bruto iznosa) 82.499,62
 9. Troškovi na ime kupovine lovačkih odijela, svečanih odijela i medalja, defile 24.714,97
 10. Troškovi isplaćeni na ime ugovora Institut “Vaso Butozan” 1.813,50
 11. Troškovi oko organizacije Damskog kluba 1.525,00
 12. Naknada za rad Komisija za polaganje ispita u 2017. godini 12.261,95
 13. Troškovi održavanja sajta Saveza (12 mjeseci dž 234,00 KM) 3.434,00
 14. Troškovi knjigovodstvenih usluga 2.160,00
 15. Troškovi amortizacije sredstava 425,00
 16. Troškovi otplate automobila u 2018. godine 3.736,19
 17. Dnevnice za službena putovanja, svih organa LSRS 6.019,00
 18. Naknada za rad članova UN, NO, predsjednika Skupštine, predsjednika Stručnog savjeta za lovstvo, predstavnika Ministarstva šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede, upotreba vlastitog automobila svih članova organa saveza koji su po putnim nalozima prisustvovali sjednicama te obavljali i druge poslove u ime LSRS 38.698,16
 19. Održavanje i servisiranje službenog vozila 1.273,28
 20. Troškovi reklame u 2018. godini (satovi, olovke, upaljači, kese, kalendari i sl.) 10.620,04
 21. Troškovi održavanja Sajma lova u Banjaluci, Novom Sad, Zagrebu (zakup prostora za štandove, isplata regijama za učešće i ostali troškovi) 16.198,65
 22. Troškovi održavanja Skupštine (isplata delegatima dnevnice, ručak) 7.945,31
 23. Troškovi održavanja sjednice UO (isplata ugostiteljskih usluga) 3.876,39
 24. Troškovi održavanja 17. Kupa RS u Brodu (municije, golubova, organizacije i ugostiteljskih usluga) 11.000,00
 25. Troškovi smještaja noćenja pri obavljanju poslova u ime LSRS 2.404,50
 26. Ugostiteljske usluge pri padu, Komisija, NO, gosti i sl. 1.856.00
 27. Kupovina termovizije, projektor, platno, obuka Interventnog tima, predavača i ostalo 9.020,19
 28. Lovačke novine 129.99,87
 29. Nabava fazanskih jedinki za potrebe Lovačkog udruženja 12.361,62
 30. Isplate po odlukama za razne pomoći (liječenje, požari, hajke, večere i sl.) 9.096,90
 31. Troškovi za izrade knjige “Ocjene lovačkih trofeja” 2.480,00
 32. Naknada za rad regija po Odluci UO, drugi dio iz 2017. godine 5.390,00
 33. Troškovi platnog prometa 2.318,05
 34. Troškovi sudskih kao i ostalih taksi, Cac i Face za 2018. godinu 7.061,70

UKUPNO OSTVARENO RASHODA U 2018. GODINI     457.179,72

UKUPNO OSTVARENI PRIHODI U 2018. GODINI     523.531,42

UKUPNA DOBIT 2018. GODINE 66.411,70 KM

 

Dušan Repija

 

Be the first to comment

Leave a Reply