Измјене Закона о оружју и муницији

У уторак, 27. марта, у 10.00 часова почиње 24. редовна сједница Народне скупштине Републике Српске за коју је Колегијум утврдио Коначни приједлог дневног реда од 16 тачака.

На приједлогу дневног реда је и Приједлог закона о измјенама Закона о оружју и муницији. Уколко буде усвојен, имеђу осталог, новим измјенама Закона дозволило би се продужење рока за подношење захтјева за издавање нових оружних листова. На овај начин избјегло би се кажњавање власника оружја које достиже цифре преко 1000 КМ.

 

Коначни приједлог дневног реда 24. редовне сједнице:

 1. Посланичка питања и одговори – “Актуелни час“;
 2. Приједлог Програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2018. годину;
 3. Приједлог закона о измјени Закона о републичкој управи – по хитном поступку;
 4. Приједлог закона о измјенама Закона о оружју и муницији – по хитном поступку;
 5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању –  по хитном поступку;
 6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању – по хитном поступку;
 7. Приједлог закона о посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;
 8. Приједлог закона о роковима измирења новчаних обавеза у пословним трансакцијама;
 9. Нацрт закона о култури;
 10. Нацрт закона о измјени Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске;
 11. Нацрт закона о измјени Закона о Фонду за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске;
 12. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о општем управном поступку;
 13. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о матичним књигама;
 14. Нацрт стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Српској за период од 2018. до 2027. године;
 15. Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2017. године, те о оствареним резултатима у приближавању прописа Републике Српске прописима Европске уније;
 16. Избор и именовања.

 

МП

Be the first to comment

Leave a Reply