Конференција “Лов у Европи – садашњост и будућност“

Сајам лова “Jagd & Hund“ у Дортмунду и њемачка делегација Међународног савјета за очување дивљачи и животињског свијета (ЦИЦ) били су домаћини предавања и дискусије на тему “Лов у Европи – садашњост и будућност“ крајем фебруара ове године. На скупу је учествовало око стотину учесника, који су добили широку слику о будућим изазовима по лов и ловце.

„Анкета у Аустрији показује да лов и даље има широку подршку у јавности. Чак 76 % испитаника има позитиван став према лову”, рекао је др. Филип Хармер, потпредседник ЦИЦ.

На панел дискусији која је организована у склопу отварања сајма своје презентације изложили су др. Свен Херзог као модератор; др. Филип Хармер, замјеник предсједника ЦИЦ-а; др. Алберт Веилер, члан њемачке народне скупшине – Бундестаг; Иан Бел, генерални директор Британске асоцијације за стрељаштво и очување дивљачи; и Карл-Хеинз Флоренз, члан Европског парламента.Након кратког уводног излагања Ханс-Вернер Блокера, члана управног одбора њемачке делегације, предсједник ЦИЦ-а Џеорџ Аман поздравио је присутне госте и представио панелисте. Професор Херзог је преузео модерацију и дао говорницима прилику за једну кратку презентацију о изазовима по лов у Европи. Односи с јавношћу, потребе за финансијским ресурсима, повратак вука у ловишта Европе и однос између лова и политике на националном нивоу и нивоу ЕУ представљени су као кључна питања, а затим даље разрађени током дискусија.

Постигнута је сагласност између говорника и учесника састанка: Лов мора бити подржан професионалном комуникацијом са грађанима!

Овај тросатни догађај завршен је поруком предсједника ЦИЦ-а Џорџ Амана, који је позвао на јединство националних и међународних ловачких федерација. Предсједник Аман је нагласио важност одржавања професионалних односа с јавношћу с обзиром на тренутне изазове са којима се суочавају ловци и константним нападима на лов. Предузимање акција, као што је кампања „Један еуро по ловцу“, коју је иницирао ЦИЦ, прави је начин за побољшање односа с јавношћу кроз професионалну комуникацију и јединство у ловачкој заједници.

МП

Be the first to comment

Leave a Reply