Ловачки савез активно укључен у израду Стратегије и акционог плана заштите животне средине – ESAP 2030

Представници Ловачког савеза Републике Српске активно учествују у изради Стратегије и акционог плана заштите животне средине – ESAP 2030, у оквиру радне групе 6 – Управљање природним ресурсима, а у дијелу који се односи на управљање врстама дивљачи. У оквиру ове теме активно се разрађује постојеће стање у сектору ловства, са акцентом на очување и одрживо коришћење дивљачи, затим се дефинишу циљеви као и мјере за унапређење овог сектора.

Чињеница да је Ловачки савез Републике Српске препозант као важан партенер на изради овако важног документа, а заједно са свим другим републичким иституцијама Републике Српске, јасно говори о мјесту и улози Савеза у креирању политика заштите животне средине.

Учешћем у изради Стратегије заштите животне средине, са задовољством можемо истаћи да је заштитарска улога ловаца и званично стала испред оне, у ширим круговима омражене улоге ловца у искључивом одстрелу дивљачи.

ESAP је документ којим се утврђују циљеви и најважније активности политике животне средине у Босни и Херцеговини за период до 2032. године. Овај документ је усмјерен на јачање оквира за доношење политика из области животне средине у БиХ, а његово усвајање ће да се сматра важним кораком БиХ у усклађивању прописа и процедура са правном тековином ЕУ, те тиме и напретком на путу за чланство у ЕУ. Be the first to comment

Leave a Reply