ЛУ “Игман“ Источна Илиџа“ – Скупштина претходила отвору ловне сезоне

И поред лошег времена и кише која је падала готово свакодневно, ловци Источне Илиџе окупљени око Ловачког удружења “Игман“ успјешно су отворили сезону лова на срнећу дивљач. Отвору је присуствовао велики број чланова који су првог јунског викенда најприје изашли на чеке.

У лову су највише среће имали Муамер Башалић и Зоран Ковачевић који су одстрјелили два срндаћа. Киша која је готово непрестано падала није омела ловце у намјери да прославе отвор сезоне на начин како то традиционално раде. Заједнички ручак био је повод да се уруче захвалнице заслужним појединцима и организацијама, а захвалнице за допринос развоју ловства биће накнадно уручене Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, као и Ловачком савезу Републике Српске. Предсједник Удружења Стеван Драшковић том приликом је рекао да је протекла година била више него успјешна. Захвалио се ловцима на залагању, пожелио им добар поглед, а ловцима који славе Бајрам честитао је празник, након чега је уследио велики аплауз.

Ручак је својим присуством увеличао Начелник Скупштине општине Источна Илиџа Маринко Божовић. У свом говору поздравио је све присутне ловце и обећао наставак сарадње. Општина ће и у будуће пружати помоћ и подршку по питању уређења и изградње инфраструктурних објеката у ловишту, комерцијалном лову, те узгоју и заштити дивљачи. Треба истаћи да је исппред Ловачког савеза на дружењу био присутан и Слободан Ђорем предсједник Надзорног одбора ЛСРС.

Отвору лова претходила је сједница Скупштине Удружења на којој је поднијет извјештај о раду Управног Одбора и органа Удружења, те уручена признања најактивнијим ловцима у протеклој години. Такође, Ловачко удруженје “Игман“ је за квалитет у пословању одликовано златним цертификатом што је још једна потврда доброг рада у протеклих осамнаест година.

Извјештај о раду Управног одбора поднио је предсједник Удружења Стеван Драшковић. Он је нагласио да је у протеклој ловној 2018/19 години Управни одбор Ловачког удружења „Игман“ Источна Илиџа је свој рад базирао на провођењу послова и задатака предвиђених Годишњим планом кориштења ловишта одобреним од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, те планским активностима предвиђеним  програмом рада Управног одбора, провођењу законских и статутарних прописа, који су се проводили у складу са Законом о ловству и другим подзаконским актима.

Рад управног одбора одвијао се кроз рад на терену односно ловишту и на сједницама Управног одбора које су одржаване по потреби. У претходној ловној 2018/19 години одржано је пет сједница Управног одбора. На сједницама се расправљало о провођењу активности предвиђених Годишњим планом, њиховој реализацији на терену, а све одлуке су донешене једногласно. Поред чланова управног одбора сједницама су присуствовали предсједник и подпредсједници скупштине, главни лововођа и његови замјеници.

Предсједник Ловачког удружења “Игман“ Стеван Драшковић

Активности којима се највише посветила пажња су: уређење ловишта, изношење хране у ловиште, властита производња хране у ловишту, изношење соли, уклањање предатора у ловишту, изградња ловнотехничких објеката, отварање лова на срндаћа које је и ове ловне године обиљежено заједничким ручком у Кијеву, те отвор лова на дивљу свињу и зеца.

Претходна ловна година била је изузетно  успјешна како у погледу извршења Годишњег плана тако и по питању узгоја, заштите и одстрела дивљачи, још више по питању уређења ловишта и изградњи инфраструктуре у ловишту.

Максимална пажња посвећена је узгоју и заштити дивљачи, уређењу ловишта и планским одстрелом предвиђених врста дивљачи. Када је у питању узгој и заштита дивљачи посебна пажња је посвећена изношењу хране и соли у ловиште, борби против незаконитог лова, гдје су у обављању ловочуварске службе веома често помагали припадници станице полиције Источна Илиџа. Као веома важан фактор у чувању ловишта је и постављање видео-надзора на путним комуникацијама у ловишту што се показало као добар начин превентивног дјеловања на заштити ловишта.

Такође настављена је веома добра сарадња са становништвом које живи у ловнопродуктивним дијеловима ловишта. Ловочувар је опремљен са свом припадајућом опремом, у складу са Правилником о ловочуварској опреми.

Све ово је допринијело веома доброј заштити ловишта, бројном повећању одређених врста дивљачи, а нарочито здравственом стању дивљачи. Треба такође истаћи да је у ловишту уништен значајан број грабежљиваца и предатора у ловишту.

Када је у питању уређење ловишта урађене су значајне ствари на побољшању инфраструктуре у ловишту поготову када су у питању путне комуникације и чеке. Важно је напоменути и набавку једне нове чеке типа Романија, шест камера за видео надзор, те пет аутоматских хранилица од којих је једна већ у функцији. Чека, камере и аутоматске хранилице су набављене из подстицајних средстава Владе Републике Српске, односно ресорног министарства.

Такође, урађено је и прокресивање путних комуникација у ревиру Папазових брда, гдје је оспособљена и путна комуникација до новопостављене аутоматске хранилице. У три наврата је вршено чишћење снијега како би се могла превести храна на хранилишта гдје је постављена нова чека што је резултирало одстрелом једног медвједа. У протеклој години израђене су три нове полузатворене чеке те реконструисане већ постојеће.

Све хранилице у ловишту су редовно напуњене кукурузом и највећим током године служе својој сврси, односно допунској исхрани дивљачи. Ловиште је снабдјевено значајним количинама соли која је постављена на солилима, а ради се о три врсте соли: камена, минерална и обична кухињска со.

На крају извјештаја истакнута је добра сарадњу са Општином Источна Илиџа, Градом Источно Сарајево, Ловачким Савезом Републике Српске, сусједним ловачким удружењима, те станицом полиције Источна Илиџа.

У извјештају Надзорног одбора истакнуто је да је извршена контрола рада Управног одбора и финансијског пословања те да су установили да је финансијско пословање вршено у складу са позитивном законском регулативом.

На крају захвалнице за допринос у раду Удружења добили су Булајић Жељко, Драган Шпирић, Младен Драшковић, Живак Радивоје, Шеховац Драган, Огњен Џилит, Данко Крстовић и Бујак Дејан. Од привредних субјеката захвалнице су добили Општина Источна Илиџа, Град Источно Сарајево, Терекс доо, Мандић Петрол, Радис доо, Еко жељезница доо и Босман доо.

Be the first to comment

Leave a Reply