LU “Igman“ Istočna Ilidža“ – Skupština prethodila otvoru lovne sezone

I pored lošeg vremena i kiše koja je padala gotovo svakodnevno, lovci Istočne Ilidže okupljeni oko Lovačkog udruženja “Igman“ uspješno su otvorili sezonu lova na srneću divljač. Otvoru je prisustvovao veliki broj članova koji su prvog junskog vikenda najprije izašli na čeke.

U lovu su najviše sreće imali Muamer Bašalić i Zoran Kovačević koji su odstrjelili dva srndaća. Kiša koja je gotovo neprestano padala nije omela lovce u namjeri da proslave otvor sezone na način kako to tradicionalno rade. Zajednički ručak bio je povod da se uruče zahvalnice zaslužnim pojedincima i organizacijama, a zahvalnice za doprinos razvoju lovstva biće naknadno uručene Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i Lovačkom savezu Republike Srpske. Predsjednik Udruženja Stevan Drašković tom prilikom je rekao da je protekla godina bila više nego uspješna. Zahvalio se lovcima na zalaganju, poželio im dobar pogled, a lovcima koji slave Bajram čestitao je praznik, nakon čega je usledio veliki aplauz.

Ručak je svojim prisustvom uveličao Načelnik Skupštine opštine Istočna Ilidža Marinko Božović. U svom govoru pozdravio je sve prisutne lovce i obećao nastavak saradnje. Opština će i u buduće pružati pomoć i podršku po pitanju uređenja i izgradnje infrastrukturnih objekata u lovištu, komercijalnom lovu, te uzgoju i zaštiti divljači. Treba istaći da je isppred Lovačkog saveza na druženju bio prisutan i Slobodan Đorem predsjednik Nadzornog odbora LSRS.

Otvoru lova prethodila je sjednica Skupštine Udruženja na kojoj je podnijet izvještaj o radu Upravnog Odbora i organa Udruženja, te uručena priznanja najaktivnijim lovcima u protekloj godini. Takođe, Lovačko udruženje “Igman“ je za kvalitet u poslovanju odlikovano zlatnim certifikatom što je još jedna potvrda dobrog rada u proteklih osamnaest godina.

Izvještaj o radu Upravnog odbora podnio je predsjednik Udruženja Stevan Drašković. On je naglasio da je u protekloj lovnoj 2018/19 godini Upravni odbor Lovačkog udruženja „Igman“ Istočna Ilidža je svoj rad bazirao na provođenju poslova i zadataka predviđenih Godišnjim planom korištenja lovišta odobrenim od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, te planskim aktivnostima predviđenim  programom rada Upravnog odbora, provođenju zakonskih i statutarnih propisa, koji su se provodili u skladu sa Zakonom o lovstvu i drugim podzakonskim aktima.

Rad upravnog odbora odvijao se kroz rad na terenu odnosno lovištu i na sjednicama Upravnog odbora koje su održavane po potrebi. U prethodnoj lovnoj 2018/19 godini održano je pet sjednica Upravnog odbora. Na sjednicama se raspravljalo o provođenju aktivnosti predviđenih Godišnjim planom, njihovoj realizaciji na terenu, a sve odluke su donešene jednoglasno. Pored članova upravnog odbora sjednicama su prisustvovali predsjednik i podpredsjednici skupštine, glavni lovovođa i njegovi zamjenici.

Predsjednik Lovačkog udruženja “Igman“ Stevan Drašković

Aktivnosti kojima se najviše posvetila pažnja su: uređenje lovišta, iznošenje hrane u lovište, vlastita proizvodnja hrane u lovištu, iznošenje soli, uklanjanje predatora u lovištu, izgradnja lovnotehničkih objekata, otvaranje lova na srndaća koje je i ove lovne godine obilježeno zajedničkim ručkom u Kijevu, te otvor lova na divlju svinju i zeca.

Prethodna lovna godina bila je izuzetno  uspješna kako u pogledu izvršenja Godišnjeg plana tako i po pitanju uzgoja, zaštite i odstrela divljači, još više po pitanju uređenja lovišta i izgradnji infrastrukture u lovištu.

Maksimalna pažnja posvećena je uzgoju i zaštiti divljači, uređenju lovišta i planskim odstrelom predviđenih vrsta divljači. Kada je u pitanju uzgoj i zaštita divljači posebna pažnja je posvećena iznošenju hrane i soli u lovište, borbi protiv nezakonitog lova, gdje su u obavljanju lovočuvarske službe veoma često pomagali pripadnici stanice policije Istočna Ilidža. Kao veoma važan faktor u čuvanju lovišta je i postavljanje video-nadzora na putnim komunikacijama u lovištu što se pokazalo kao dobar način preventivnog djelovanja na zaštiti lovišta.

Takođe nastavljena je veoma dobra saradnja sa stanovništvom koje živi u lovnoproduktivnim dijelovima lovišta. Lovočuvar je opremljen sa svom pripadajućom opremom, u skladu sa Pravilnikom o lovočuvarskoj opremi.

Sve ovo je doprinijelo veoma dobroj zaštiti lovišta, brojnom povećanju određenih vrsta divljači, a naročito zdravstvenom stanju divljači. Treba takođe istaći da je u lovištu uništen značajan broj grabežljivaca i predatora u lovištu.

Kada je u pitanju uređenje lovišta urađene su značajne stvari na poboljšanju infrastrukture u lovištu pogotovu kada su u pitanju putne komunikacije i čeke. Važno je napomenuti i nabavku jedne nove čeke tipa Romanija, šest kamera za video nadzor, te pet automatskih hranilica od kojih je jedna već u funkciji. Čeka, kamere i automatske hranilice su nabavljene iz podsticajnih sredstava Vlade Republike Srpske, odnosno resornog ministarstva.

Takođe, urađeno je i prokresivanje putnih komunikacija u reviru Papazovih brda, gdje je osposobljena i putna komunikacija do novopostavljene automatske hranilice. U tri navrata je vršeno čišćenje snijega kako bi se mogla prevesti hrana na hranilišta gdje je postavljena nova čeka što je rezultiralo odstrelom jednog medvjeda. U protekloj godini izrađene su tri nove poluzatvorene čeke te rekonstruisane već postojeće.

Sve hranilice u lovištu su redovno napunjene kukuruzom i najvećim tokom godine služe svojoj svrsi, odnosno dopunskoj ishrani divljači. Lovište je snabdjeveno značajnim količinama soli koja je postavljena na solilima, a radi se o tri vrste soli: kamena, mineralna i obična kuhinjska so.

Na kraju izvještaja istaknuta je dobra saradnju sa Opštinom Istočna Ilidža, Gradom Istočno Sarajevo, Lovačkim Savezom Republike Srpske, susjednim lovačkim udruženjima, te stanicom policije Istočna Ilidža.

U izvještaju Nadzornog odbora istaknuto je da je izvršena kontrola rada Upravnog odbora i finansijskog poslovanja te da su ustanovili da je finansijsko poslovanje vršeno u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom.

Na kraju zahvalnice za doprinos u radu Udruženja dobili su Bulajić Željko, Dragan Špirić, Mladen Drašković, Živak Radivoje, Šehovac Dragan, Ognjen Džilit, Danko Krstović i Bujak Dejan. Od privrednih subjekata zahvalnice su dobili Opština Istočna Ilidža, Grad Istočno Sarajevo, Tereks doo, Mandić Petrol, Radis doo, Eko željeznica doo i Bosman doo.

Be the first to comment

Leave a Reply