ЛУ “ЈАХОРИНА“ Пале: Остварени значајни резулатати у раду подмлађеног руководства Удружења

Редовна годишња Скурштина ЛУ “Јахорина“ Пале одржана је у ловачком дому “Срндаћ“ у мјесту Мајдан крајем мјесеца маја. Дневни ред је био обиман, а разматрани извјештаји припремљени су веома детаљно.

Предсједник ЛУ “Јахорина“ Његош Пољаковић са срећним стријелцима Младеном Јокићем и Небојшом Васиљевићем послије успјешног лова на вукове на локалитету Госина

Најприје је извршена верификација мандата нових чланова Скупштине и Управног одбора Удружења. У наставку сједнице, без велике расправе, усвојени су записници са претходне редовне скупштине и са изборне скупштине.

Извјештај о раду Управног одбора за ловну 2018/19. годину поднио је предсједник УО Његош Пољаковић. Он је на почетку излагања напоменуо да је ово прва радна година Управног одбора у актуелном сазиву.

Вукови снимљени једном од надзорних камера на локалитету Витез гдје је у припреми организовање комерцијалног лова

– Важно је истаћи да смо од претходног сазива Управног одбора наслиједили финансијску стабилност, устројеност чланства по ловним групама и секцијама, традицију организовања и извођења групног лова, те плански и законит рад свих органа Удружења, каже актуелни предсједник ЛУ “Јахорина“ Пале.

Он додаје да је у току протекле ловне сезоне акценат у раду Управног одбора стављен на неколико ствари.

– Прије свега организовали смо сталну прихрану дивљачи и успоставили систем организације комерцијалног лова. У вези са наведеним приступили смо набавци и постављању хранилица са зрнастом храном за прихрану дивљачи. Донешена је одлука да се за сваку секцију изврши набавка по двије хранилице које би се на мјесечном нивоу пуниле са по 50 килограма жита, а зависно од његовог утрошка, каже Пољаковић.

У Паљанском ловишту постављена је нова чека која ће у потпуности задовољити потребе организације лова вука и медвједа, те извршена санација пута. Једна стара чека је потпуно реконструисана и стављена у функцију, а до почетка сезоне планиран је завршетак и треће потпуно нове чеке.

Висока чека на локалитету Витез у зимском и прољећном руху

– План је да се на наведене три чеке у току ловне 2019/20. године почну остваривати резултати на пољу комерцијалног лова вука и медвједа. Клаонички отпад се редовно и прописно износи на мрциниште, а огроман допринос дали су ловочувари и чланови Удружења Глуховић Жељко и Ацо Работа. Посебно се води рачуна да се сви радови изведу на хигијенски захтјеван начин са циљем превенције преношења заразних болести. Остварили смо изузетно добру сарадњу са меснопрерађивачком индустријом “Пани“ која нам уступа потребну храну за мрциниште. На овај начин смањен је број напада на домаћу стоку и племените врсте дивљачи, иако је број медвједа и вукова у благом порасту, истиче Његош.

Сви заинтересовани ловци могу се информисати о условима комерцијалног лова у ЛУ “Јахорина“ на број телефона +387 65 532 404 или путем мејла njegosp76@gmail.com

Од стредстава добијених кроз програм Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде извршена је набавка три аутоматске хранилице за прихрану дивљачи зрнастом храном и двије камере за надзор ловишта. Извршена је набавка још двије камере од средстава Удружења.

Припремни радови за полагање мрциништа се изводе по свим санитарним прописима

– Пробно смо зацијали 100 килограма пшенице и зоби за прихрану срнеће дивљачи и дивље свиње. Сагледаћемо резултате и оправданост овог улагања и у наредном периоду донијећемо одлуку о наставку овог вида прихране дивљачи, објашњава Пољаковић.

Након дужег периода поново је организована ловачка забава у Палама. Речено је да је забава организована по принципу самоодрживости, те да Удружење није имало материјалних трошкова. Позитивни утисци и коментари присутних гостију даће само подстрјек за наставак организовања овог облика дружења ловаца.

 Управни одбор је био задужен и за низ других активности које су се прије свега односиле на организовање полагања ловачког испита, подношење захтјева за добијање сагланости за нову ловну основу, осигурање свих чланова Удружења, набавку огрјева за ловачке домове и многе друге, а све у циљу стварања потребних услова за наставак бављења спортским ловом.

Предсједник Удружења са госима из Јање након успјешног лова

У Удружењу се посебно поносе организацијом дружења и заједничких ловова са побратимима из Сивца, Јање и Ужица. Ове године у организацију лова на вука у вучијој луци укључио се и Управни одбор Удружења што је допринјело повећању броја ловаца гостију, те се са разлогом може рећи да је ова манифестација добила републички заначај.

У наставку сједнице поднијети су: финансијски извјештај, извјештај о раду Надзорног одбора, информација о Годишњем плану коришћења ловишта за ловну 2019/20. годину, као и извјештаји о раду ловочувара и дисциплинске комисије.

Ловачко удружење “Јахорина“ представља добар примјер континуитета у раду старог и новог подмлађеног руководства. Ново руководство веома цијени резултате својих претходника и настоји их поправити уз свесрдну подршку искусних колега из претходног мандата.

Be the first to comment

Leave a Reply