LU “JAHORINA“ Pale: Ostvareni značajni rezulatati u radu podmlađenog rukovodstva Udruženja

Redovna godišnja Skurština LU “Jahorina“ Pale održana je u lovačkom domu “Srndać“ u mjestu Majdan krajem mjeseca maja. Dnevni red je bio obiman, a razmatrani izvještaji pripremljeni su veoma detaljno.

Predsjednik LU “Jahorina“ Njegoš Poljaković sa srećnim strijelcima Mladenom Jokićem i Nebojšom Vasiljevićem poslije uspješnog lova na vukove na lokalitetu Gosina

Najprije je izvršena verifikacija mandata novih članova Skupštine i Upravnog odbora Udruženja. U nastavku sjednice, bez velike rasprave, usvojeni su zapisnici sa prethodne redovne skupštine i sa izborne skupštine.

Izvještaj o radu Upravnog odbora za lovnu 2018/19. godinu podnio je predsjednik UO Njegoš Poljaković. On je na početku izlaganja napomenuo da je ovo prva radna godina Upravnog odbora u aktuelnom sazivu.

Vukovi snimljeni jednom od nadzornih kamera na lokalitetu Vitez gdje je u pripremi organizovanje komercijalnog lova

– Važno je istaći da smo od prethodnog saziva Upravnog odbora naslijedili finansijsku stabilnost, ustrojenost članstva po lovnim grupama i sekcijama, tradiciju organizovanja i izvođenja grupnog lova, te planski i zakonit rad svih organa Udruženja, kaže aktuelni predsjednik LU “Jahorina“ Pale.

On dodaje da je u toku protekle lovne sezone akcenat u radu Upravnog odbora stavljen na nekoliko stvari.

– Prije svega organizovali smo stalnu prihranu divljači i uspostavili sistem organizacije komercijalnog lova. U vezi sa navedenim pristupili smo nabavci i postavljanju hranilica sa zrnastom hranom za prihranu divljači. Donešena je odluka da se za svaku sekciju izvrši nabavka po dvije hranilice koje bi se na mjesečnom nivou punile sa po 50 kilograma žita, a zavisno od njegovog utroška, kaže Poljaković.

U Paljanskom lovištu postavljena je nova čeka koja će u potpunosti zadovoljiti potrebe organizacije lova vuka i medvjeda, te izvršena sanacija puta. Jedna stara čeka je potpuno rekonstruisana i stavljena u funkciju, a do početka sezone planiran je završetak i treće potpuno nove čeke.

Visoka čeka na lokalitetu Vitez u zimskom i proljećnom ruhu

– Plan je da se na navedene tri čeke u toku lovne 2019/20. godine počnu ostvarivati rezultati na polju komercijalnog lova vuka i medvjeda. Klaonički otpad se redovno i propisno iznosi na mrcinište, a ogroman doprinos dali su lovočuvari i članovi Udruženja Gluhović Željko i Aco Rabota. Posebno se vodi računa da se svi radovi izvedu na higijenski zahtjevan način sa ciljem prevencije prenošenja zaraznih bolesti. Ostvarili smo izuzetno dobru saradnju sa mesnoprerađivačkom industrijom “Pani“ koja nam ustupa potrebnu hranu za mrcinište. Na ovaj način smanjen je broj napada na domaću stoku i plemenite vrste divljači, iako je broj medvjeda i vukova u blagom porastu, ističe Njegoš.

Svi zainteresovani lovci mogu se informisati o uslovima komercijalnog lova u LU “Jahorina“ na broj telefona +387 65 532 404 ili putem mejla njegosp76@gmail.com

Od stredstava dobijenih kroz program Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izvršena je nabavka tri automatske hranilice za prihranu divljači zrnastom hranom i dvije kamere za nadzor lovišta. Izvršena je nabavka još dvije kamere od sredstava Udruženja.

Pripremni radovi za polaganje mrciništa se izvode po svim sanitarnim propisima

– Probno smo zacijali 100 kilograma pšenice i zobi za prihranu srneće divljači i divlje svinje. Sagledaćemo rezultate i opravdanost ovog ulaganja i u narednom periodu donijećemo odluku o nastavku ovog vida prihrane divljači, objašnjava Poljaković.

Nakon dužeg perioda ponovo je organizovana lovačka zabava u Palama. Rečeno je da je zabava organizovana po principu samoodrživosti, te da Udruženje nije imalo materijalnih troškova. Pozitivni utisci i komentari prisutnih gostiju daće samo podstrjek za nastavak organizovanja ovog oblika druženja lovaca.

 Upravni odbor je bio zadužen i za niz drugih aktivnosti koje su se prije svega odnosile na organizovanje polaganja lovačkog ispita, podnošenje zahtjeva za dobijanje saglanosti za novu lovnu osnovu, osiguranje svih članova Udruženja, nabavku ogrjeva za lovačke domove i mnoge druge, a sve u cilju stvaranja potrebnih uslova za nastavak bavljenja sportskim lovom.

Predsjednik Udruženja sa gosima iz Janje nakon uspješnog lova

U Udruženju se posebno ponose organizacijom druženja i zajedničkih lovova sa pobratimima iz Sivca, Janje i Užica. Ove godine u organizaciju lova na vuka u vučijoj luci uključio se i Upravni odbor Udruženja što je doprinjelo povećanju broja lovaca gostiju, te se sa razlogom može reći da je ova manifestacija dobila republički zanačaj.

U nastavku sjednice podnijeti su: finansijski izvještaj, izvještaj o radu Nadzornog odbora, informacija o Godišnjem planu korišćenja lovišta za lovnu 2019/20. godinu, kao i izvještaji o radu lovočuvara i disciplinske komisije.

Lovačko udruženje “Jahorina“ predstavlja dobar primjer kontinuiteta u radu starog i novog podmlađenog rukovodstva. Novo rukovodstvo veoma cijeni rezultate svojih prethodnika i nastoji ih popraviti uz svesrdnu podršku iskusnih kolega iz prethodnog mandata.

Be the first to comment

Leave a Reply