Одржана редовна годишња Скупштина Ловачког удружења “Игман“ из Источне Илиџе

Скупштина ЛУ “Игман“ из Источне Илиџе једногласно је прихватила све извјештаје који су достављени делегатима.

Поред усвајања записника са претходне сједнице, делегати Удружења изгласали су и Извјештај Надзорног одбора о раду Управног одбора за 2017. годину, Извјештај о финансијком пословању за 2017. годину и Годишњи план газдовања ловиштем за 2018/19. годину.

У Извјештају Надзорног одбора о раду УО за 2017. годину посебно је истакнуто да је контролисано финансијско пословање Удружења, уплате чланарина и издавање дозвола за лов. Такође, Надзорни одбор је задовољан радом ловочуварске службе и напорима Управног одбора на сузбијању криволова. Осим наведеног, рад у области комерцијалног лова је посебно похваљен.

Предсједник Удружења Стеван Драшковић у свом излагању истакао је да је у протеклих годину дана израђена ловна основа и да су на вријеме измирени сви доприноси Савезу и ресорном министарству. Он је рекао да је план одстрјела готово у потпуности испуњен, а комерцијални лов се одвија планираном динамиком. За наредни период, предсједник Драшковић је изнијео неколико планова везаних за улагање у ловиште. Прије свега, уз помоћ ресорног министарства и Ловачког савеза, биће побољшано стање ловно-техничких и ловно-узгојних објеката. На крају, напоменуо је да су у току активности на оснивању стрељачке секције и подмлатка Удружења.

Предсједник ЛУ “Игман“ Стеван Драшковић образложио је све извјештаје Управног одбора

Скупштини је присуствовао и начелник Општине Источна Илиџа Маринко Божовић. Он је нагласио да је ЛУ “Игман“ једна од најбољих и најуређенијих организација грађана на територији општине. У том смислу, он је обећао да ће се сарадња између Скупштине општине и Удружења наставити и у будућем периоду. Посебно је нагласио да ће Општина подржати активности Удружења у изградњи Ловачког дома, формирању ловачког подмлатка и стрељачке секције.

Начелник Општине Источна Илиџа Маринко Божовић обећао је наставак сарадње 

Следећа активност у ЛУ “Игман“ је отвор лова на срнећу дивљач. На дан отвора ловне сезоне биће организован заједнички ручак и весеље свих чланова и подмлатка Удружења. Овом приликом будућим ловцима биће подјељене ловачке мајице.

МП

Be the first to comment

Leave a Reply