Održana redovna godišnja Skupština Lovačkog udruženja “Igman“ iz Istočne Ilidže

Skupština LU “Igman“ iz Istočne Ilidže jednoglasno je prihvatila sve izvještaje koji su dostavljeni delegatima.

Pored usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, delegati Udruženja izglasali su i Izvještaj Nadzornog odbora o radu Upravnog odbora za 2017. godinu, Izvještaj o finansijkom poslovanju za 2017. godinu i Godišnji plan gazdovanja lovištem za 2018/19. godinu.

U Izvještaju Nadzornog odbora o radu UO za 2017. godinu posebno je istaknuto da je kontrolisano finansijsko poslovanje Udruženja, uplate članarina i izdavanje dozvola za lov. Takođe, Nadzorni odbor je zadovoljan radom lovočuvarske službe i naporima Upravnog odbora na suzbijanju krivolova. Osim navedenog, rad u oblasti komercijalnog lova je posebno pohvaljen.

Predsjednik Udruženja Stevan Drašković u svom izlaganju istakao je da je u proteklih godinu dana izrađena lovna osnova i da su na vrijeme izmireni svi doprinosi Savezu i resornom ministarstvu. On je rekao da je plan odstrjela gotovo u potpunosti ispunjen, a komercijalni lov se odvija planiranom dinamikom. Za naredni period, predsjednik Drašković je iznijeo nekoliko planova vezanih za ulaganje u lovište. Prije svega, uz pomoć resornog ministarstva i Lovačkog saveza, biće poboljšano stanje lovno-tehničkih i lovno-uzgojnih objekata. Na kraju, napomenuo je da su u toku aktivnosti na osnivanju streljačke sekcije i podmlatka Udruženja.

Predsjednik LU “Igman“ Stevan Drašković obrazložio je sve izvještaje Upravnog odbora

Skupštini je prisustvovao i načelnik Opštine Istočna Ilidža Marinko Božović. On je naglasio da je LU “Igman“ jedna od najboljih i najuređenijih organizacija građana na teritoriji opštine. U tom smislu, on je obećao da će se saradnja između Skupštine opštine i Udruženja nastaviti i u budućem periodu. Posebno je naglasio da će Opština podržati aktivnosti Udruženja u izgradnji Lovačkog doma, formiranju lovačkog podmlatka i streljačke sekcije.

Načelnik Opštine Istočna Ilidža Marinko Božović obećao je nastavak saradnje 

Sledeća aktivnost u LU “Igman“ je otvor lova na srneću divljač. Na dan otvora lovne sezone biće organizovan zajednički ručak i veselje svih članova i podmlatka Udruženja. Ovom prilikom budućim lovcima biće podjeljene lovačke majice.

MP

Be the first to comment

Leave a Reply