Održana sjednica Savjeta regije Semberija i Majevica u Brčkom

U Brčkom je ove sedice održana sjednica Savjeta regije Semberija i Majevica na kojij se razgovaralo o aktuelim remam ove lovačke regije.

Činjenica je da lovci Brčko Distrikta već osam godina imaju zabranu lova a prije tri godine je donesen Zakon o lovstvu, međutim  nema još dogovora o dodjeli lovišta.

Informacije radi u Distriktu je registrovano čak 17 lovačkih udruženja a po Zakonu o lovstvu na konkursu o dodjeli lovišta koji bude raspisan mogu učestvovati samo  lovačka udruženja koja imaju preko 300 članova.

Za sjednicu lovne regije predsjedavajući Bogdan Mirković je pripremio obiman dnevni red na čije rješavanje se prišlo krajne ozbiljno i sa kvalitetnim komentarima i zaključcima.

O radu Lovačkog saveza između dva zasjedanja prisutne je izvjestio potpredsjednik Lovačkog saveza Republike Srpske Lazar Stevanović:

– Lovački savez radi po svome programu rada i dobro je povezan sa Vladom Republike Srpske i resornim ministarstvom. Po prvi put je od svoga postojanja savez izdejstvovao donatorska sredstva u iznosu od blizu 400 hiljada konvertibilnih maraka.

Ta sredstva će biti data u realizaciju projekata unošenja divljači i izgradnju lovno tehničkih objekata.

Po prvi put od nastanka LSRS će ući na budžet kao redovna stavka i na osnovu toga će svake godine biti finasiran sa određenim iznosom sredstava, kazao je Stevanovi’.

U svome obraćanju sekretar Lovačkog saveza Živojin Lazić je istakao da će se pokušati sa radom da članice saveza budu važnije od saveza a da im Lovački savez bude samo servis. Podsjetio je da je odlično organizovan Sajam lova u Banja Luci, te da je upriličen svečani defile 9. januara.

Pomenuo je da je nabavljena puška za uspavljivanje divljači te da je formiran i tim uz određenu edukaciju od strane eminentnih stručnjaka.

U  diskusiji za donirana sredstva bilo je  bojazni da se raspodjela doniranih sredstava ne ispolitizuje uz konstataciju da je ta raspodjela mogla ići i  preko resornog ministarstva.

Na kraju svi uesnici su se zahvalili na donaciju jer nije mala i nadajući se da će ona biti pravilno i ravnomjerno  raspoređena te da će izrada projekata i priprema dokumentacije biti uproštena.

U diskusijama oko izvještaja organa Skupštine date su neke primjedbe i to: da se stavka za marketing lovačkog saveza poveća i da javnost kroz medijsku aktivnost bude više obavještena o našem radu sa ciljem da u naše redove dobijemo što više mladih ljudi.

Takođe je sugerisano da u finansijskom izvještaju bude rubrika Planirano a pored nje Utrošeno.

Na zahtjev lovačkog udruženja Lisica iz Gornjih Dubravica za prijem u LSRS lovna regija ne može dati pozitivan odgovor te lovna regija daje preporuku da se predsjednik lovačkog Saveza Savo Minić ili lice koje on ovlasti sastane sa rukovodstvima zainteresovanih lovačkih udruženja Fazan iz Brčkog, Lisica iz Gornjih Dubravica i Kobac iz Bukvika u cilju iznalaženja najboljeg riješenja za polaganje lovačkih ispita zainteresovanih lica.

Sastanku  Lovne regije prisustvovali su i naši vrsni takmičari iz lovnog streljaštva Mladen Simić i Miladin Stjepanović koji članove lovne regije izvjestili o aktuelnim dešavanjima u ovom sportu.

Na nivou regije  održaće se  četiri predtakmičenja za finalni kup Lovačkog saveza Republike Srpske, a želja svih je da se ova grana sporta omasovi i kroz razna takmičenja u BiH uz učešće i na medju narodnim takmičenjima.

Potrebno je naglasiti da su predsjednik Lovačkog udruženja Fazan iz Brčkog doktor Momiru Crniću i njegovi pomoćnicima obezbjedili prostorije za sastanak.

Lovačko udruženje Fazan iz Brčkog je puno pravna članica Lovačkog saveza Republike Srpske od 1996 godine i od samog osnivanja savjeta regije je njen član.

Pošto se sastanci regije održavaju svaki put u drugom lovakom udruženju ovaj put je sjednica održana u Brčkom.

Miladin Božić

Be the first to comment

Leave a Reply