Otkriveni novi slučajivi afričke kuge u Poljskoj i Bugarskoj

Prema poslednjim podacima dobijenim od FACE (Lovačka asocijacija Evrope), u Poljskoj su potvrđeni novi rezultati nalaza testova na afričku kugu kod divljih svinja. Najprije je utvrđeno da je osamnaest divljih svinja u regiji Lubuski zaraženo ovom bolešću. Uzorci su pronađeni na devet lokacija tokom pretraživanja kontaminiranog područja. Kuga je takođe potvrđena u regionima Vschovski i Novosolski gde je pronađeno dvadeset zaraženih divljih svinja. U toku su intenzivna pretraživanja terena uz učešće vojske. Takođe, planirana je izgradnja spoljne ograde.


Ova dešavanja su podsjetnik da je potrebno da svi akteri na terenu striktno poštuju visoke standarde biološke bezbednosti u cilju smanjenja potencijalno visokog rizika prenošenja zaraze. Prema navodima FACE, brzo širenje ove bolesti u Evropi može se objasniti jedino ljudskim aktivnostima. U tom smislu, lovci moraju ostati izuzetno budni uz održavanje visokih standarda biološke bezbjednosti, glasi apel dobijen od strane Asocijacije Evropskih lovaca.

Kuga u Bugarskoj, povećene mjere u Grčkoj

Bolest se takođe širi i na južnu Bugarsku sa dva nova slučaja u blizini grčke granice. Grčka lovačka udruženja, (regionalni lovački savez i lokalna lovačka udruženja) sarađuju sa državnim agencijama (veterinarske i šumarske službe) u cilju definisanja mjera (nadzor, kontrola stanovništva, izmene u zakonodavstvu, itd.). Formirani su lovački timovi, koje je odobrilo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, u cilju kontrole populacije divlje svinje u određenim oblastima. Grčke lovačke organizacije organizovale su brojne sastanke, seminare i otvorene događaje na kojima su stručnjaci Veterinarske službe i biolozi objašnjavali lovcima potrebne mjere biološke bezbjednosti tokom lova i tokom tretmana mesa divljači.

Konferencija Evropskog parlamenta

Juče, na konferenciji koju je u Evropskom parlamentu vodio poslanik Marko Dreosto, razgovaralo se o sve većoj pretnji afričke kuge svinja sa ključnim akterima i članovima Evropskog parlamenta.

M.P.

Be the first to comment

Leave a Reply