Прашума Јањ на корак од уписа на листу светске баштине

Центар за светску баштину УНЕСКО прихватио је номинацију Строгог природног резервата „Прашума Јањ” у Републици Српској, за стављење на тентативну листу БиХ у оквиру проширења међудржавног серијског добра Исконске букове шуме Карпата и других регија Европе.

Тентативна листа је попис оних подручја која се налазе на територији земаља чланица, за које се сматра да су релевантне за упис на Листу светске баштине, саопштено је Служба за односе с јавношћу Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.Ово Министарство је пола године радило на припреми потребне документације, како би се прашума Јањ нашла на овој листи, која је регистрована код УНЕСКО Центра за светску баштину.

Ово представља први корак у процесу номинације природног добра за Листу светске природне баштине, након којег ће Министарство припремити номинациони документ за уврштавање прашуме Јањ на Листу, о чему коначну одлуку доноси УНЕСКО.

Уколико УНЕСКО да потврдан одговор, прашума Јањ добиће ласкаву титулу светског природног добра, чиме се отварају могућности за промоцију природног богатства Републике Српске, научна истраживања, промоцију туризма. Прашума Јањ представља нетакнути природни резерват, због чега је и погодна за научна истраживања.

Прашума Јањ је друго природно добро Републике Српске које је стављено на тентативну листу БиХ. Пре две године на ту листу стављена је прашума Перућица, која се налази у Националном парку Сутјеска.

Прашуме лабораторије за биологе

За Перућицу зна цела Европа, што не треба да чуди, с обзиром да је то највреднија европска прашума. Међутим, још 1954, исте године кад и Перућица, и прашума Јањ проглашена је заштићеним објектом.

Као Строги резерват природе „Прашума Јањ”, на територији општине Шипово у Републици Српској, заштићена је 2013. године највишом категоријом, према класификацији Међународне уније за заштиту природе (IUCN).

Строги резерват природе „Прашума Јањ” стављен је под заштиту у сврху очувања нетакнутих, очуваних и јединствених шумских екосистема. То је подручје неизмењених природних одлика, са репрезентативним екосистемима, намењених  искључиво очувању изворне природе и еколошке равнотеже,  научним истраживањима (којима се не нарушавају основна обележја и вредности), праћењу појава и процеса у природи, као и образовању које не угрожава слободно одвијање природних процеса.

Строгим резерватом природе „Прашума Јањ” управља  Јавно предузеће  шумарства „Шуме Републике Српске”. Површина заштићеног подручја износи 295 хектара.

Преузето са www.politika.rs

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply