Правилник о критеријумима, условима и начину додјеле кориштења намјенских средстава за развој и унапређење ловства у Републици Српској.

Правилник о критеријумима, условима и начину додјеле кориштења намјенских средстава за развој и унапређење ловства у Републици Сропској. Службени гласник Републике Српске број: 52 од 13.06.2018. годинеа,  а која додјељује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Правиллник можете преузети ОВДЈЕ

Захтјев за додјелу средстава можете преути ОВДЈЕ


Be the first to comment

Leave a Reply