Rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske o Zakonu i oružju i municiji

Banjaluka – Na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske poslanicima je danas obrazloženo da se u izradu Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o oružju i municiji pristupilo kako bi vlasnicima oružja za ličnu bezbjednost, kojem je istekao rok važenja oružnog lista, jer su propustili prethodne zakonske rokove, bilo omogućeno izdavanje ove dozvole.
Srđan Obradović iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske rekao je da je cilj Zakona o oružju i municiji, odnosno odredaba koje se odnose na zamjenu nevažećeg oružnog lista, prvenstveno da se vlasnicima omogući izdavanje oružnog lista, a ne prekršajno kažnjavanje.

Obrazlažući ovaj akt u Narodnoj skupštini, on je pojasnio da je i nakon isteka zakonskog roka za podnošenje zahtjeva za izdavanje oružnog lista 30. juna 2017. godine, veliki broj vlasnika oružja za ličnu bezbjednost, kojima je istekao rok važenja oružnog lista, a ispunjavaju opšte i posebne uslove za nabavljanje oružja, podnio zahtjev za izdavanje oružnog lista.

On je istakao da je razlog za donošenje ovog zakona i u činjenici da i dalje postoji veliki broj građana koji nisu podnijeli zahtjev za zamjenu nevažećeg oružnog lista.

„Oni su na više načina iskazali interesovanje i namjeru da zadrže oružje, odnosno da dobiju novu mogućnost za zamjenu oružnog lista bez utvrđivanja prekršajne odgovornosti“, rekao je Obradović.

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o oružju i municiji razmatra se po hitnom psotupku.

Višković: Ukinuti ljekarsko uvjerenje za zamjenu oružnog lista

Šef Kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Radovan Višković rekao je da ta stranka predlaže amandman da se u zakonu o oružju i municiji briše odredba o potrebi prilaganja ljekarskog uvjerenja pri zamjeni oružnog lista, čime se olakšava i pojeftinjuje procedura građanima koji su dali to uvjerenje prilikom ranijeg vađenja ovog lista.
Višković je naveo da oko 7.000 građana čeka da zamijeni oružni list, a da će ih do kraja godine biti oko 15.000, s obzirom da će biti i onih kojima će u međuvremenu oružni list isteći.

Poslanik SNSD-a Bojan Vidić rekao je da je aktuelnim zakonom o oružju i municiji u odnosu na zakon iz 2007. godine produženo važenje oružnog lista na deset godina.

Vidić je rekao da lica starija od 60 godina imaju trajno važeće oružne listove, kao i da su smanjeni porezi sa 50 KM na 10 ili 15 KM u zavisnosti od toga da li je riječ o dozvoli za držanje ili nošenje oružja.

„Mislim da se ljekarsko uvjerenje sada vadi u Zavodu za zaštitu zdravlja i to su kancelarije pri regionalnim centrima što stvara troškove i smatram da bi se to moglo raditi u domovima zdravlja“, rekao je Vidić tokom rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o oružju i municiji.

On smatra da nije potrebna obuka za lica koja su služila vojsku ili bila u ratu.

Poslanik PDP-a Perica Bundalo podsjetio je da je rok za zamjenu oružnog lista istekao 30. juna prošle godine, te da veliki broj vlasnika oružja nije ispoštovao zakon.

On je naveo da su za to predviđene novčane kazne od 1.200 do 1.500 KM.

„Rok primjene zakona se pomjera na 31. decembar i očigledno to ima veze da smo u izbornoj godini, jer znam da je riječ o velikom broju građana“, rekao je Bundalo.

Njegov stranački kolega Dragan Galić rekao je da Klub PDP-a predlože zaključak prema kojem Narodna skupština zadužuje Vladu Srpske da u roku od 60 dana predloži izmjene i dopune ovog zakona s ciljem da se finansijski i proceduralno olakša obnavljanje oružnih listova, te predvidi mogućnost povrata oružja deponovanog kod nadležnih organa i obustavi prodaja i uništavanje deponovanog oružja.

Da su izmjene zakona uslijedile zbog izborne godine smatra i poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak koji je podsjetio da je ovaj zakon već mijenjan iz istog razloga, odnosno zbog produženja roka za zamjenu oružnih listova.

On smatra da su kazne predviđene zakonom rigorozne, te da Klub SDS – SRS predlaže amandman kojim se kazne od 1.200 do 1.500 KM zamjenjuju kaznama od 100 do 500 KM.

Lukač: Oružni list nije zamijenilo 7.000 građana

 Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da oružne listove u predviđenom roku nije zamijenilo 7.000 građana.
Lukač je podsjetio da je do 31. decembra 2016. godine bilo 21.827 zahtjeva za zamjenu oružnog lista, a da je od tada do 30. juna 2017. godine bilo 12.405 podnesenih zahtjeva.

„Postoji zainteresovanost građana za zamjenu oružnog lista i da posjeduju legalno oružje“, rekao je Lukač u završnoj riječi o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o oružju i municiji.

On je naveo da je kod nadležnih sudova pokrenuto 810 postupaka za utvrđivanje prekršajne odgovornosti za lica koja nisu postupila u skladu sa zakonom.

Lukač je podsjetio da je ranije smanjen porez na oružje i smatra da bi ovaj porez trebalo smanjiti na minimum.

On je naveo da je povećan rok za važenje oružnog lista sa pet na deset godina.

Prema njegovim riječima, za lovačko i sportsko oružje se ne traži zamjena oružnog lista, ali da za kratko oružje treba zamjena.

Lukač je rekao da se ne može ukinuti obuka za oružje jer je riječ o različitim vrstama oružja koja nisu korišćena u vojnoj obuci, ali je omogućeno da se pred jednom komisijom polaže za sve vrste oružja.

On je pozvao građane da u predviđenom roku zamijene oružne listove. /

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply