Nova serija karabinske i sačmene municije: RWS ne spava na lovorikama

Već više od 40 godina nirnberški sajam lovačke i sportske opreme IWA smatra se najvažnijim sajmom te vrste u Evropi. Veliki izbor oružja, municije, optičkih nišana, odjeće, obuće te uopšte opreme i pribora za lov, odnosno boravak u prirodi predstavljen je i ove godine, a samo ovlašćeni prodavci i posjetioci imali su pristup sajmu.

Njemački proizvođač municije RWS ove godine uveo je i na sajmu predstavio više noviteta. Donosimo pregled onih najbitnijih.

Za početak, RWS se na sajmu prezentovao kroz zanovljeni identitet brenda koji karakteriše novo rješenje pakovanja i označavanja. Na kutijama municije crna pozadina izabrana je kao osnova, ali su uvedena tri nova bojenja od kojih svako donosi posebnu simboliku. Dizajnersko rješenje oslikavanja u stilu kore drveta izabrano je da simboliše pakovanja municije namijenjene lovu, dok žuta i naranyasta boja jasno govore da se radi o liniji sportske municije.

Od posebne važnosti je da će prodavci i kupci sada daleko lakše identifikovati ne samo brend već i kalibar municije, vrstu zrna i tip baruta. To je postignuto plasiranjem važnih informacija na način da budu lako vidljive i čitke bez obzira na koju je stranu pakovanje municije okrenuto. 

Pored toga, pakovanja municije sada su pojednostavljena, transparentna, praktičnim i preglednim prozorom otvorena s jedne strane, čime je postignuto da se na prvi pogled stekne uvid u količinu municije koja se nalazi u svakoj pojedinačnoj kutiji. Praktičnost je naglašena i kroz uvođenje dva plastična umetka držača, svaki kapaciteta pet metaka, čime je povećana ukupna stabilnost i zaštita municije pri transportu, a eliminisano izdajničko zveckanje metaka u ruksaku ili yepu lovca, što može uplašiti i otjerati divljač. Na svakoj kutiji je uvedena i praktična preklopna balistička tablica (na liniji spoja sa kutijom perforirana je i može se precizno i lako odvojiti). 

Municija za kratke karabinske cijevi RWS .308 Win. Short Rifle

Prelazimo na municiju. Posljednjih godina evidentan je trend skraćivanja karabinskih cijevi i sve je veći broj lovaca koji uviđaju i u praksi primjenjuju prednosti kratkih, laganih i zgodnih lovačkih karabina. Taj trend je posebno podstaknut kroz omasovljeno korišćenje prigušivača u lovu, posebno za karabine u kalibru .308 Winchester. O razlozima za lov prigušenim puškama i njihovim prednostima nećemo ovom prilikom – ono što treba da podvučemo je da prigušivač traži kraću karabinsku cijev kako bi se prigušenom puškom, između ostalog, uopšte moglo manipulisati. A kraća cijev traži i specijalnu municiju kako bi njene karakteristike iz te kratke cijevi došle do izražaja. Standardna municija namijenjena cijevima uobičajenih dužina nije, dakle, prikladna za kratke cijevi. Šta to praktično znači?

Kao prvo, nova municija RWS .308 Win. Short Rifle specijalno je razvijena za cijevi dužine od 42 do 55 cm, a to je postignuto primjenom naročitog brzoizgarajućeg baruta, odgovarajućom konstrukcijom i masom zrna te inicijalnom kapislom visokih performansi. Plamen i bljesak na ustima kratkih cijevi značajno su redukovani kroz uvođenje novog brzoizgarajućeg baruta. Lovac neće biti zaslijepljen trenutak nakon ispaljenog hica kada lovi u sumrak ili noću. Kompletno izgaranje ovog novouvedenog tipa baruta produžava i životni vijek svakog uređaja za prigušenje, a doprinosi i užim grupama pucanim iz prigušene cijevi.

Nova municija RWS .308 namijenjena kratkim cijevima laborisana je sa dva tipa njihovih novih zrna – RWS HIT i RWS Speed Tip Professional.

RWS HIT zrno je bezolovno, monolitno, bakarno, niklovano, stabilne mase, deformiše se i ekspandira pomoću plastičnog vrha smještenog u šupljinu, ali ne fragmetniše i omogućava duboku penetraciju.

RWS Speed Tip Professional je zrno dvostrukog jezgra sa košuljicom od niklovanog mekog čelika, mekog šupljeg vrha, to jest mekog prednjeg jezgra koje fragmentiše dok baza zrna (tvrdo jezgro) zadržava masu i ne deformiše se niti fragmentiše. Plastični vrh smanjuje otpor vazduha i doprinosi razantnoj putanji. RWS Speed Tip Professional u ponudi je za sljedeće kalibre: 270 Win., 7 mm Rem. Mag., 7×64, .308 Win., .308 Win. za kratke cijevi, .30-06, .300 Win. Mag., .338 Lapua Mag. i za novi 10,3h68 Mag.

Municija RWS .308 Win. namijenjena kratkim cijevima je zahvaljujući novoj formulaciji baruta i odličnim konstrukcijama oba tipa zrna zadržala punu brzinu i energiju standardne municije .308 Winchester, što znači da lovac neće ni primijetiti razliku čak i pri pucanju na veće udaljenosti. Proizvođač tvrdi da nova municija savršeno dobro radi i u poluautomatskim lovačkim karabinima.

Municija RWS 10,3×68 Mag. sa zrnima HIT i TM

Prošle godine RWS je uveo apsolutni svjetski novitet u oblasti karabinskih magnum kalibara. Riječ je o metku oznake RWS 10,3×68 Mag. Metak predstavlja kombinaciju njihove legendarne čaure dužine 68 mm (na primjer čuvena municija 6,5×68 mm i 8×68 mm predstavljena 1939. godine) i zrna novog kalibra od 10,3 mm. Ovaj pomno proučeni i izbalansirani metak uveden je sa osnovnom idejom da na bazi dokazane dužine čaure pruži univerzalnost – mogućnost laborisanja paletom modernih zrna mase od 11 g do 26 g, a sve kako bi bio omogućen lov na širok spektar teške divljači, od krupnog vepra do afričkog bivola. Kako kaže reklamni slogan – 10,3×68 Mag. je „pametni magnum metak“.

Metak 10,3×68 Mag. je, prema proizvođaču, spreman da vrlo efikasno odgovori na različite izazove – obezbjeđuje 81% više zaustavne snage od standardne municije srednjih kalibara, dok je trzaj opisan kao blizak i uporediv. RWS neprestano radi na razvijanju i uvođenju novih zrna imajući upravo ovaj metak na umu. Pored dva vrlo efikasna parcijalno fragmentišuća zrna, olovnog RWS Speed Tip Pro mase 18,5 grama i bezolovnog RWS EVO Green od 13,5 grama, proizvođač je ove godine uveo i dva nova zrna za municiju kalibra 10,3h68 Mag. To su ekološka bezolovna zrna RWS HIT (mase 13 grama) i RWS Soft Point TM (mase 25,9 grama).

Sačmena municija

Proširena je paleta sačmenih patrona u specijalno razvijenoj seriji GAME EDITION namijenjenoj lovu više vrsta sitne divljači, posebno pernate.  Naime, prošle godine uvedena i na sajmu IWA predstavljena nova serija ROTTWEIL sačmene municije pod nazivom GAME EDITION za odstrel patke, goluba, vrane, zeca (ali i jelena, tamo gdje je to dozvoljeno) dodatno je proširena sa dva proizvoda. Radi se o sačmenoj municiji razvijenoj specijalno za lov na fazane i municiji namijenjenoj lovu na guske. To su ROTTWEIL GAME EDITION PHEASANT (fazan) i ROTTWEIL GAME EDITION GOOSE (guska).

Sve vrste sačmenih metaka iz ove serije pažljivo su proračunate i optimalno laborisane prema specifičnostima lova svake pojedinačne vrste sitne divljači – patrone su čak i nešto jačeg energetskog potencijala, što ih čini efikasnim kako na kratkim i srednjim, tako i na većim odstojanjima. Pakovanja nove linije sačmene municije prepoznatljivim čine jasne, lako uočljive i nedvosmislene oznake (ilustracije divljači).

Draško Dragosavljević

Be the first to comment

Leave a Reply