Sprovedena obuka interventnog tima za krupne zvijeri

Piše: Željko Sekulić

Kao hronološki redoslijed prethodnih aktivnosti u vezi s rješavanjem konfliktnih situacija sa velikim zvijerima na području Republike Srpske, početkom decembra održana je obuka Interventnog tima za rješavanje neželjenih situacija i zbrinjavanje krupnih zvijeri u RS.

Postojanje ovakvog tima je bilo potrebno već duže vrijeme, a nakon neželjene situacije tokom 2015. godine, kada je u samom predgrađu Banjaluke, zbog pojavljivanja i neprirodnog ponašanja mečke u nekoliko dana, kao ishod svega uslijedio njen odstrel u veoma kritičnoj situaciji, uz prethodno sprovođenje svih zakonskih odredaba i saglasnosti nadležnih institucija, najozbiljnije se pristupilo analizi te situacije i donošenju smjernica s ciljem preventivnih djelovanja za naredni period.

U februaru 2016. godine organizovana je i održana radionica na temu „Upravljanje i gospodarenje mrkim medvjedom u Republici Srpskoj“, a jedan od glavnih nosilaca radionice upravo je bilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uz učešće brojnih drugih institucija i saradnju fondacije EURNATUR. Upravo prilikom te radionice je donesen zaključak da je neophodno formiranje Interventnog tima za velike zvijeri (medvjed, vuk i ris) na nivou Srpske, što je prihvaćeno i shvaćeno krajnje ozbiljno.

Uz prijedloge i konsultaciju sa Lovačkim savezom RS, u septembru 2017. godine Ministarstvo je donijelo rješenje o imenovanju Interventnog tima za rješavanje neželjenih situacija i zbrinjavanje krupnih zvijeri u RS.

S obzirom na to da je za rad i efikasno djelovanje ovakvog tima neophodna adekvatna oprema, ministarstvo je odobrilo novčana sredstva u iznosu od 12.000 maraka za kupovinu profesionalne puške za humanu imobilizaciju velikih zvijeri, kao i obuku navedenog tima. Upravo navedenim sredstvima je kupljena najsavremenija puška za te namjene, najpoznatijeg svjetskog proizvođača, danske firme „DanIwection“. Ispravno i adekvatno rukovanje navedenom opremom predviđa i obuku, pa je upravo iz tih razloga organizovana obuka Interventnog tima.

Za sprovođenje obuke je angažovan poznati ekspert za velike zvijeri profesor dr Đuro Huber, iz Zavoda za biologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pored profesora Hubera, obuci su prisustvovali i njegovi asistenti Slaven Reljić i Marina Habazin.

Predavanje i obuka su podijeljeni u dva dana, pa su tako prvog dana prezentovana i prikazana dosadašnja iskustva interventnih timova iz drugih zemalja, a posebna pažnja je posvećena diskusiji o dosadašnjim pojedinačnim iskustvima i konfliktnim situacijama na području RS. U raspravi su učestvovali svi prisutni, a tom prilikom je navedeno nekoliko primjera kada su na improvizovan i krajnje opasan način spasavani medvjedi iz zamki krivolovaca, kada su i životi spasilaca dovođeni u veoma opasne situacije. Takođe, naveden je i primjer spasavanja medvjeda koji je pao u bunar, što su lovci uspješno obavili. Nakon razmjene iskustava i prezentovanja pojedinih situacija drugih timova, pristupilo se i obuci pravilnog rukovanja puškom za imobilizaciju. Pored upoznavanja i načina rukovanja  puškom, prikazane su klopke za hvatanje velikih zvijeri, kao i način njihovog ispravnog postavljanja, sa posebnim akcentom na pravilno i bezbjedno postupanje i imobilizaciju zvijeri.

Drugog radnog dana se pristupilo praktičnoj obradi mrtve životinje (lisica i divlja svinja) i tom prilikom je praktično prezentovan način mjerenja životinje, uzimanja potrebnih uzoraka i vršenja rezova radi pronalaženja i utvrđivanja uzroka smrti kod životinja. Prilikom obrade životinja posebno je naglašena važnost vanjskog i unutrašnjeg pregleda, poznavanje postmortalnih promjena koje obuhvataju hlađenje, slijeganje i zgrušavanje krvi, zatim postmortalno kočenje muskulature i na kraju raspadanje leša.

Prilikom obuke i predavanja profesora Hubera poseban akcenat je dat značaju postojanja Interventnog tima, kao i njegovim osnovnim zadacima, odnosno rješavanju opasnih situacija, sprečavanju ili smanjivanju štete, pomaganju životinji u nevolji, praćenju zdravstvenog stanja, sprovođenju monitoringa, sprovođenju planova upravljanja i zadovoljavanja postojećih propisa.

Tokom završne rasprave o sprovedenom predavanju i obuci Interventnog tima, prikazan je međunarodni protokol za rad interventnih timova, koji su izrađeni u sklopu projekta – LIFE DINALP BEAR, a nakon završene rasprave je donesen i zaključak da je sljedeći najvažniji korak upravo donošenje protokola za rad Interventnog tima u Republici Srpskoj. Nadležno ministarstvo će u narednom periodu pristupiti izradi protokola u skladu sa pravnim propisima, a članovi Interventnog tima će održati radni sastanak radi dogovora o organizaciji potrebnih djelovanja na terenu i svih ostalih neizostavnih konsultacija u vezi sa što efikasnijim načinom rada tima.

Pored članova Interventnog tima i predavača, sprovedenoj obuci su prisustvovali i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno  Goran Zubić (član tima) i Milanka Jovanović, kao i predstavnici Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS, odnosno Dragan Kovačević, načelnik Odjeljenja za zaštitu prirode i Darko Jovanić kao član tima. Za vođu Interventnog tima imenovan je Bojan Paprica. Tokom predavanja, predavače i članove Interventnog tima su posjetili predsjednik LS RS Savo Minić i predsjednik Ustavnog suda RS Džerard Selman, koji su takođe ukazali na važnost postojanja tima za rješavanje kriznih i neželjenih situacija sa krupnim zvijerima, jer postojanjem tima i kvalitetne opreme, bezbjednost, efikasnost i brzina rješavanja eventualnih neželjenih situacija se znatno ubrzavaju i smanjuje faktor rizika neželjenih posljedica s jedne strane, a s druge povećava efikasnost i brzina u momentima kada je intervencija tima neophodna s ciljem spasavanja zvijeri u mogućim neželjenim situacijama koje ugrožavaju njihove živote.

Dvodnevno predavanje i obuka su održani u prijatnom i adekvatnom smještaju u lovačkoj kući „Mravinjak“ u lovištu LU „Potkozarje“ iz Piskavice, a svi prisutni su izrazili veliku zahvalnost na gostoljubivosti i besprijekornoj organizaciji domaćina na najvišem nivou, koju je preuzeo predsjednik LU „Potkozarje“ Predrag Uzelac.

Cjelokupan rad na organizaciji i sprovođenju navedenih aktivnosti, kao i sva potrebna podrška u tehničkim segmentima, popraćeni su velikom angažovanošću i profesionalnim radom sekretara LS RS Živojina Lazića.

Be the first to comment

Leave a Reply