Najava takmičenja u lovnom streljaštvu u disciplini nepokretna meta: „KUP TRNOVO 2018“

Savjet Sarajevsko-romanijske regije organizuje kup takmičenje u lovnom streljaštvu u disciplini nepokretna meta pod nazivom „KUP TRNOVO 2018“. Kup će se održati u tri kola, na strelištu “Trnovo“, u terminima 01.04., 15.04. i 29.04.2018. godine. Svako kolo boduje se zasebno. Tri prvoplasirana na svakom od navedena tri takmičenja dobijaju medalju i diplomu. Takođe, tri najbolje plasirana takmičara sa najvišim zbirom bodova u sva tri kola dobijaju pehare i diplome kao sveukupni pobjednici Kupa. Na takmičenju mogu uzeti učešće svi punopravni članovi Lovačkog saveza Republike Srpske.

Program takmičenja

07:00 – 10:00h Uređivanje strelišta

10:00 – 10:30h Prijava takmičara i ekipa

10:30 – 10:45h Žrijeb

10:45 – 10:50h Otvaranje takmičenja

10:50 – 11:00h Rukovodilac gađanja saopštava mjere bezbjednosti i propozicije

11:00 – 14:00h Gađanje

14:00 – 14:10h Proglašenje pobjednika

 

Propozicije

1) Gađa se meta srndaća na daljini 100m.

2) Stav za gađanje je stojeći.

3) Gađa se sa 5 metaka. Nema probnog gađanja.

4) Vrijeme za izvršenje gađanja je 5 min.

5) Boduje se svaki pogodak u polje mete ili liniju na meti.Ukoliko više takmičara ima isti rezultat,pobjednik je onaj koji ima više pogodaka u polje broj 10. Ako imaju isti broj pogodaka u polje 10, pobjednik je onaj koji u narednim poljima ima više pogodaka. Ukoliko takmičari imaju potpuno iste pogotke vrši se raspucavanje. Raspucavanje se vrši za prva tri mjesta. Za ostala mjesta plasman se dijeli. Tokom raspucavanja gađa se sa 5 metaka.

6) Takmičar gađa iz oružja za koje posjeduje oružni list na njegovo ime.

7) Koristi se isključivo lovačka municija. Upotreba sportske i vojničke municije je zabranjena. Izbor marke proizvođača municije je slobodan. Municiju na strelište donosi strijelac.

8) Gađa se pomoću mehaničkih nišana ili optičkim nišanom uvećanja do 14 puta.

9) Dozvoljena je upotreba antifona, zaštitnih naočara, kape i prsluka.

10) Dozvoljena je upotreba monokulara za provjeru pogodaka.

11) Takmičar na vatrenu liniju donosi na uvid ličnu kartu, člansku kartu lovačkog udruženja, oružni list oružja iz kojeg gađa i ovjerenu zdravstvenu knjižicu.

12) Kotizacija za učešće na svakom od tri kola takmičenja iznosi po 5 KM, odnosno ukupno 15 KM, po takmičaru i plaća se neposredno prije otpočinjanja takmičenja.

13) Na takmičenju mogu uzeti učešće svi punopravni članovi Lovačkog saveza Republike Srpske.

14) Ostale propozicije su u skladu sa Pravilnikom o lovnom streljaštvu za gađanje nepokretnih meta.

 

Mjere bezbjednosti

Mjere bezbjednosti kojih se moraju pridržavati sva lica na strelištu su:

1) Sve radnje na strelištu se odvijaju po komandi rukovodioca gađanja i njegovog zamjenika.

2) Oružje se donosi prazno (sa izvađenim zatvaračem ili rastavljeno) na vatrenu liniju u futroli ili koferu.

3) Oružje se vadi i vraća u futrolu ili kofer po komandi rukovodioca gađanja i njegovog zamjenika.

4) Zabranjeno je vađenje oružja iz futrole ili kofera, osim na vatrenoj liniji.

5) Cijev oružja mora uvijek biti okrenuta u pravcu meta.

6) Zabranjeno je posuđivanje oružja i municije.

7) Gađa se samo iz ispravnog oružja. Odgovornost za ispravnost oružja i municije snosi takmičar.

8) U slučaju da na strelište u pravcu gađanja uđu ljudi ili životinje, o tome odmah izvjestiti glasom.

 

Kontakt mejl: lovno.streljastvo@gmail.com

 

Organizacioni odbor

Be the first to comment

Leave a Reply