VISOKA ČEKA: Objekat koji je neophodan u lovištu

Kraj zimske sezone za lovce ne znači povlačenje iz lovišta, već naprotiv stalno prisustvo, osmatranje jedinki i rad na njihovoj zaštiti. Takođe, ne remeteći mir koji je divljači prijeko potreban u proljećnom periodu, lovci popravljaju i grade nove lovno-tehničke objekte.

Izgradnja visokih čeka je u sve većem zamahu u lovištima naše Republike. Pozitivni primjeri iz različitih dijelova Evrope gdje su visoke čeke prisutne po čitavom pejzažu u mnogim varijacijama, polako se prenose i kod nas.


Zašto su nam potrebne visoke čeke?

Postoji nekoliko razloga zašto treba praviti i koristiti visoke čeke.

Prije svega, olakšano je osmatranje divljači. Pogled sa visine je mnogo bolji, jer nema prepreka koje bi ometale osmatrenje što lovcu ostavlja dovoljno vremena za preciznije određivanje trofejne vrijednosti grla prije samog odstrjela.

Zatim, većina sisara ima svoje vidno polje paralelno sa tlom i uglavnom ne dižu glavu prema gore. Samim tim, što je lovac na višoj poziciji, to je manja vjerovatnoća da će biti uočen od strane divljači. Ukoliko su stranice čeke zatvorene, lovac bez bojazni može praviti lagane pokrete. Važna stvar je i to što su zvukovi prigušeni, a mirisi gotovo da ne dopiru do divljači. Na taj način plašljiva sreneća divljač vas neće osjetiti prije nego je ugledate.

Možda i najvažnija stvar u cijeloj priči je bezbjednost. Lovac na čeki je u fiksnoj poziciji tako da ostali lovci znaju njegovu tačnu lokaciju što omogućava odrađivanje zone bezbjednog gađanja. Dodatno, gađanje se vrši pod oštrim uglom, pa zrno uvijek završava u zemlji, a uticaj kosog hica je praktično zanemariv.

Takođe, čeke se prave da imaju naslon za pušku prilikom nišanjenja. Ovaj naslon se može napraviti da bude pomičan i podesiv po visini. Ovim je omogućeno lakše i komfornije nišanjenje što rezultira uspješnim ulovom.

Na kraju, čeka treba prije svega da bude bezbjedna za njenog korisnika, ali treba nastojati i da se estetski uklopi u okolinu.

Zbog svega navedenog, visoka čeka je izuzetno pogodna za sve lovce, posebno one starije dobi, one koji su manje pokretni ili narušenog fizičkog zdravlja, a koji su ipak sposobni da strpljivo sjede na ravnoj i stabilnoj platformi.

Od ideje do realizacije

Izgradnja visoke čeke ne mora biti tako teška i skupa. Najčešće sami lovci snose troškove izgradnje visoke čeke i grade je uz pomoć svojih prijatelja. Projekti iz priloga zamišljeni su kao inspiracija i šablon za vaše projekte koji se mogu zasnivati na ovom modelu.

Prije nego što se počne sa gradnjom, treba voditi računa o nekoliko stvari. Ako niste obučeni za rukovanje alatom bolje je zatražiti pomoć od prijatelja koji je vješt u ovim poslovima. Zatim, treba odabrati mjesto postavljanja čeke, te njenu visinu podesiti u skladu sa okolinom. Uz sve ovo, preporuka je da se koriste materijali otporni na vremenske prilike da bi se povećala trajnost čeke.

Najprije je potrebno napraviti platformu. Za bilo koji tip visoke čeke, ovo bi uvijek trebalo da bude polazna tačka, jer određuje dimenzije ostatka konstrukcije. Platforma za jednu osobu trebala bi da bude oko 1200h1200mm. U izgradnji svakako preporučujemo upotrebu EU paleta koje su izuzetno lake, a podnose velike težine. Pritom, veoma su jeftine.

Zatim, se pristupa montiranju bočnih panela. Bočne strane će poslužiti kao naslon za pušku ili durbin za osmatranje. Dobra visina je oko jedan metar iznad sjedišta. Bilo bi dobro da se stranice naginu pod uglom od pet stepeni prema unutra, što će omogućiti komforniji položaj pri osmatranju.

Slijedi pravljenje merdevina. Na crtežu je jedna strana čeke iskorišćena za pravljenje merdevina. Ovim se pokriva cijela strana čime se dobija dodatna stabilnost. Ipak, merdevine se mogu napraviti zasebno na kraju i prisloniti uz čeku.

Zatim je potrebno sastaviti nogare čeke. Dobra sugestija je da se sastavljanje izvrši na licu mjesta. Upotrijebite ručnu testeru za rezanje dijelova koji su ostavljeni predugo. Naravno, po potrebi nogare treba učvrstiti dodatnim letvama radi bolje stabilnosti čeke.

Na kraju se može dodati krov ili neka imprivizovana zaštita od ljetnih kiša. Za sjedenje može poslužiti tronožac, gajba, drvena stolica, klupa, a za veći komfor automobilsko sjedište sa griječima prikačenim na akumulator.

Na crtežima su čeke dimenzija koje omogućavaju prevoženje do lovišta na prikolici. Prilikom montaže na gradilištu, pobrinite se da je platforma iznivelisana. Ništa ne radite sami i neka makar jedan prijatelj lovac uvijek bude sa vama.

Visoka čeka na drvetu

Drugi projekat je mnogo jeftiniji, ali nam je za njegovu realizaciju neophodno jedno ili više visokih i jakih stabala. Bilo bi dobro popeti se na stablo i dobro osmotriti okolinu da bi se utvrdila podesnost za gradnju.

Kao i u prethodnom projektu, najprije pravimo platformu. Nakon toga, dižemo je i pričvršćujemo je na stablo. Konačno slijedi pričvršćivanje merdevina.  Zaštita od kiše se može uraditi po potrebi.

Lov je pogodan teren za improvizacije, jer svaka situacija zahteva nešto jedinstveno. Svaka čeka se razlikuje jedna od druge, tako da ove projekte treba koristi samo kao ideju i inspiraciju za vlastite.

MP

Be the first to comment

Leave a Reply