Ловачки Савез Републике Српске
Бијељина
Улица Старине Новака 24,
76 300 Бијељина
БиХ, Република Српска
тел: 055/243-400
факс: 055/243-230
e-mail: lsrsbijeljina@gmail.com
***
Ловачки Савез Републике Српске
Канцеларија Соколац
Улица Романијска 1,
71350 Соколац
БиХ, Република Српска
Тел: 057/447-052
Факс: 057/400-761
e-mail: lsrssokolac@gmail.com
***
Ловачки Савез Републике Српске
Канцеларија Бањалука
Улица Васе Пелагића 15,
78 000 Бањалука
БиХ, Република Српска
тел: 051/224-040
факс: 051/224-042
e-mail: lovackisavezrs@teol.net

Impresum

Ловачке новине
Главни и одговорни уредник: Душан Репија
e-mail: lovacken@gmail.com

web страница: www.lovcirs.com
Главни и одговорни уредник: Станко Смољановић
e-mail: info@lovcirs.com