Прецизан погодак немогућ без таблица

Сви већи произвођачи муниције за ловачке карабине у свијету, у нарочитим штампаним или онлајн проспектима, каткад и (у краћем обиму) на самој кутији купљене муниције, дају основне балистичке податке те муниције.

Балистичке податке муниције различитих произвођача наћи ћемо и у каталозима оружја и муниције великих трговачких фирми. Ти подаци не иду увијек истим редом или се иначе не подударају у свему, али редовно садржавају основне елементе, који ловцу треба да помогну у одлучивању при избору муниције.

Типичне таблице балистичких података за одређен метак почињу са подацима о зрну. Постоји огроман број различитих конструкција зрна које се могу свести на три основна типа: зрна са пуном кошуљицом (искључиво за стрељачку употребу) и ловачка зрна са отвореним оловним врхом, каткад и са љевкастом рупом у врху, чија је сврха да што прије доведу до деформације зрна при пролазу кроз тијело дивљачи па тиме и повећају пречник прострелног канала. Најчешће ознаке за ова зрна су – FMJ (full metal jacket – пуна метална кошуљица), SP (soft point – меки врх) и JHP (jacketed hollow-point – шупљи врх на кошуљици).Даље слиједи податак о тежини зрна. У Европи овај податак дат је у грамима. Код америчке муниције (или за америчке купце) дат је податак у гренима. Ако се жели прерачунавање са једне ознаке тежине на другу, треба имати у виду да је један грам 15,432 грена, односно један грен је 0,0648 грама. Обавезно се дају подаци о брзинама зрна на устима цијеви на различитим уобичајеним ловачким растојањима, најчешће од 0-300 метара. Подаци су изражени у m/s, дакле колику удаљеност у метрима би прешло зрно за једну секунду, при брзини коју има на датој удаљености. Подаци за америчку муницију дати су у f/s (feet per decond – стопа у секунди). За обрачунавање је потребно знати да је један метар 3,2808 стопа, односно једна стопа је 30,4797 цм.

Чест податак је и величина барутног притиска. Некада је овај податак био исказиван у Ат (атмосфера – једна техничка атмосфера је једнака притиску који врши 1.000 кг на квадратни центиметар). У новијој литератури барутни притисак се исказује новом јединицом – баром. Један бар одговара притиску од 1,02 kPa на квадратни центиметар.

Веома важан елемент учинка зрна је његова енергија изражена у џулима. Енергија зрна је у директној зависности од брзине зрна и његове тежине, а може се израчунати једноставном формулом, при чему је љ тежина зрна (изражена у кг.), в је брзина зрна, а г је убрзање земљине теже (9,81). Овом формулом се једноставним начином дознаје енергија зрна (тј. ударна снага) изражена у метар/килограмима.

Новоуведена мјера за енергију је Ј (joule – џул) који износи 0,102 m/kg. Најчешће таблице већ садрже обрачунату енергију зрна. Ако су пред вама таблице гдје је енергија још изражена у m/kg, додајте том податку још једну нулу на крају: добићете податак у џулима, скоро сасвим тачан, што је за потребе ловца-практичара довољно.

У појединим балистичким таблицама дат је балистички коефицијент (BC – ballistic coefficient) – мјера способности тијела (зрна) да савлада ваздушни отпор у лету. То је обрнуто пропорционално негативном убрзању: велики број указује на ниско негативно убрзање – отпор зрна је мали пропорционално његовој маси. BC се може изразити јединицама килограм по квадратном метру (km/m) или фунти масе по квадрату инча (lbs/in) (гдје 1 lbs/ ин одговара 703.069581 kg/m).

Пресудан значај за успјешност лова представља, разумије се, добар погодак. Погодак у срце обориће крупну дивљач, макар погођену зрном, иначе недовољно јаким за ту врсту дивљачи. Прави метак за одређену врсту дивљачи је онај који ће успјешно, дакле без много накнадног тражења, оборити и дивљач која баш није идеално погођена у “строгу” плећку. Основну помоћ у процјени доброг поготка дивљачи на различитим растојањима пружају нам подаци о паду зрна, тзв. балистичка кривуља. Њено читање је једноставно.

Најчешће произвођач приказује пад зрна, уз услов да је пушка без оптичког нишана упуцана да идеално погађа дивљач на 100 метара. У том случају ће рецимо зрно метка 30-06 производње ППУ, тежине зрна 11,7 грама, при пуцању без оптичког нишана, на педесет метара пребацивати 1 цм, на 100 метара ће бити “у нули” (у таблицама обично назначено крстићем) а на 150 метара зрно ће имати пад од 5,5 цм. Што су одстојања већа, то ће и пад зрна бити већи, али то је већ изван ловчевог интереса, јер се на већим растојањима без оптичког нишана и не пуца. Исто то зрно, при пуцању са оптичким нишаном, на 50 метара пребациваће 2 цм, на 100 метара читавих 4,5 цм, на 150 метара пребациваће 2 цм, док ће на 200 метара имати пад од 4,5 цм, а на 300 метара пад од чак 34 цм. Препоручена даљина за овај метак при пуцању преко оптичког нишана треба да буде 170 метара, на којој даљини ће зрно погодити у нулу, дакле неће имати ни пребачај ни подбачај.

Драшко Драгосављевић


Пресудан значај за успјешност лова је добар погодак који нећемо постићи без правилног читања балистичких таблица

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply