*********

Cjenovnik odstrela i korišćenja usluga u lovištu

*********

DIVOJARAC I DIVOKOZA

Dnevna organizaciona taksa za lov divojarca i divokoze iznosi 100 KM.

Divojarac

Vrijeme lova divojarca je u periodu od 1. avgusta do 30. novembra.

Trofejne vrijednosti divojarca u CIC poenima izražene u KM iznosi:

– do 69,99 poena          450 KM

– od 70 do 79,99 svaki poen    660 KM

– od 80 do 84,99 poena           810 KM

– od 85 do 89,99 poena           1.080 KM

– od 90 do 94,99 poena            1.260 KM

– od 95 do 99,99 poena            1.440 KM

– od 100 do 104,99 poena        1.980 KM

– od 105 clo 109,99 poena      2.700 KM

– preko 110 poena, svaki slijedeći poen          200 KM

– za ranjenog, a nepronađenog divojarca lovac plaća  1.000 KM

Divokoza

Vrijeme lova divokoze je u periodu od 1. septembra do 31 decembra.

Trofejne vrijednosti divokoze u CIC poenima izražene u KM iznosi:

– do 69,99 poena          450 KM

– od 70 do 79,99 svaki poen    660 KM

– od 80 do 84,99 poena            810 KM

– od 85 do 89,99 poena            1.080 KM

– od 90 do 94,99 poena            1.260 KM

– od 95 do 99,99 poena            1.980 KM

– od 100 do 104,99 poena        2.700 KM

– od 105 poena, svaki slijedeći poen    200 KM

– za ranjenu, a nepronađenu divokozu            1.000 KM

Meso divokozje divljači u koži, bez utrobe, glave i nogu do koljena, naplaćuje se 20 KM po kilogramu.

Lovcu pripada trofej od divojarca i divokoze.


DIVLJA SVINJA

Dnevna organizaciona taksa pojedinačnog lova divljih svinja iznosi 60 KM.

Vepar

Trofejne vrijednosti vepra u CIC poenima izražene u KM iznosi:

– do 79,99 poena         180 KM

– od 80 do 99,99 poena, svaki poen     12,5 KM

– od 100 poena                        430 KM

– preko 100 do 109,99 poena, svaki poen       25 KM

– od 110 poena                    680 KM

– preko 110 do 114,99 poena, svaki poen       50 KM

– od 115 poena                   930 KM

– preko 115 do 119,99 poena, svaki poen       75 KM

– od 120 poena                  1.305 KM

– preko 120 poena, svaki poen            100 KM

Za ranjenog, a nepronađenog vepra lovac plaća iznos od 300 KM, koji se uvećava za 50% procijenjene težine mesa.

Lovcu pripada trofej, a meso vepra u koži, bez utrobe, plaća se 4 KM po kg.

Krmača

– do 70 kg težine         150 KM

– od 71 do 100 kg       250 KM

– preko 100 kg              300 KM

Lovcu pripada odstrijeljeni primjerak bez obaveze plaćanja cijene mesa. Za ranjenu, a nepronadenu krmaču lovac plaća iznos od 50 KM koji se uvećava za 50% procijenjene težine mesa.

Nazime i prase

– cijena odstrela nazimeta iznosi          150 KM

– cijena odstrela praseta iznosi            100 KM

Lovcu pripada odstrijeljeni primjerak bez obaveze plaćanja cijene mesa.

Lov divlje svinje sa čeke

Akao se odstrijel divljih svinja vrši sa zatvorenih čeka, lovac plaća cijene utvrđene u podt. a), b), i v) ove tačke, a lovcu pripada odstijeljeni primjerak kr­mače, nazimeta i praseta bez obaveze plaćanja cijene mesa, a lovac promašaj plaća u slijedećem iznosu

– za vepra          100 KM

– za krrnaču     50 KM

– za nazime i prase        50 KM

Lov divlje svinje pogonom i prigonom

Lov pogonom i prigonom na divlje svinje organizuje se za grupe od tri do deset lovaca.

Ako lovci nisu članovi lovačkog udruženja dnevna taksa iznosi 300 KM. U ovu cijenu je uračunata kompletna organizacija lova.

Svaki naredni odstrijeljeni primjerak plaća se paušalno u slijedećim iznosima:

– za vepra          400 KM

– za krmaču     250 KM

– za nazime i prase        150 KM

SRNDAĆ

Dnevna organizaciona taksa za lov srndaća, srne iznosi 50 KM.

Dozvoljeno vrijeme lova srndaća je u periodu od 15. maja do 15. septembra.

Trofejne vrijednosti srndaća u SIS poenima izra­žene u KM iznosi:

– do 79,99 poena         280 KM

– od 80 do 99,99 svaki poen   12 KM

– od 100 poena            520 KM

– preko 100 poena do 104,99 poena     600 KM

– od 105 do 109,99 poena       690 KM

– od 110 do 114,99 poena       730 KM

– od 115 do 119,99 poena       945 KM

– od 120 do 124,99 poena svaki slijedeći poen           100 KM

– od 130 poena            1.945 KM

– preko 130 svaki slijedeći poen          130 KM

Za ranjenog, a nepronađenog srndaća lovac plaća 50% procijenjene vrijednosti primjerka (trofej i meso).

Lovcu kao trofej pripadaju kosti lobanje sa rogovima srndaća.


MRKI MEDVJED

Dnevna organizaciona taksa za lov mrkog me­dvjeda iznosi 100 KM.

Dozvoljeno vrijeme lova mrkog medvjeda je u periodu od 1. oktobra do 15. maja.

Trofejne vrijednosti mrkog medvjeda u CIC poe­nima izražene u KM iznosi:

– do 149,99 poena       1.200 KM

– od 150 do 199,99 poena       2.500 KM

– od 200 do 249,99 poena       3.800 KM

– od 250 do 274,99 poena       5.500 KM

– od 275 do 299,99 poena       7.000 KM

– od 300 poena            8.500 KM

– preko 300 poena, svaki poen do 400 poena  70 KM

– preko 400 poena, svaki slijeded poen           120 KM

Za ranjenog, a nepronađenog mrkog medvjeda, lovac plaća 50% procijenjene vrijednosti primjerka.

Za promašaj mrkog medvjeda lovac plaća 300 KM.

Meso mrkog medvjeda bez utrobe, krzna, glave i šapa, iznosi 20 KM po jedinom kilogramu.


VELIKI TETRIJEIB

Dnevna organizaciona taksa po lovcu iznosi 100 KM.

Dozvoljeno vrijeme lova velikog tetrijeba mužjaka je u periodu od 1. aprila do 31. maja.

Cijena odstrela velikog tetrijeba mužjaka iznosi         2.000 KM

Za ranjenog, a nepronađenog mužjaka velikog tetrijeba lovac plaća  1.000 KM

Za promašaj velikog tetrijeba mužjaka lovac plača     300 KM

NEZAŠTIĆENE KRZNAŠICE

Dnevna organizaciona taksa po lovcu iznosi 80 KM.

Ako lovac u lovu na drugu divljač odstrijeli neku od ovih vrsta, ne plaća dnevnu organizacionu taksu.

Cijena odstrela po vrstama divlači iznosi za:

– vuka  750 KM

– lisicu  40 KM

– kunu (zlaticu i bjelicu)          80 KM

– divlju mačku              180 KM

– jazavca          50 KM

– šakala            150 KM

Lovcu kao trofej pripadaju lobanja i krzno vuka, šakala, divlje mačke, jazavca i lisice.

OSTALE USLUGE

Za ostale usluge u lovu koje korisnik lovišta pruža lovcu, a koje nisu uključene u dnevnu organizacionu taksu (npr. koriščenje terenskog vozila, traktora, čamca, konja, pasa, pogoniča, nosača, ve­slača, video i foto-snimanja divljači i lovišta, razgle­danje lovišta), cijene određuje korisnik lovišta.

CJENOVNIK odrstrela i korišćenja usluga u lovištima LSRS

možete preuzeti OVDJE