Један узорак треба да представља једну дивљу свињу.

Образац за узорковање

Образац за узорковање треба да се попуни за сваку дивљу свињу од које је узет узорак. Образац за узорковање мора да се попуни читко са одговорима на питања која су у њему постављена и приложи уз сваки узорак..

Образац можете презети О В Д Ј Е

Узорковање крви и органа 

КРВ се узима од одстрељених свиња непосредно након одстрела. Крв се узима помоћу шприца и игле из трбушних вена (vena cava caudalis и venae iliacae externae), ), или из срца и пребаци се у стерилну епрувету. Довољно је узети 5 мл крви (горњи ниво узорка у епрувети треба да буде око 2 цм од доње стране поклопца епрувете).

Свака епрувета са узорком мора да буде обиљежена редним бројем назначеним на обрасцу за узорковање,

Након узимања узорака крви, епрувете треба да буду добро затворене поклопцем (ако је могуће поклопац ваља додатно осигурати комадом самољепљиве траке) и обиљежене истом ознаком која је додијељена дивљој свињи од које је материјал узоркован.

Узорке крви је потребно чувати на температури фрижидера 2-8C.

Слезина, бубрези, лимфни чворови

Након узорковања, органе је потребно спаковати у пластичне кесе и обавезно означити бројем свиње.

Узорке органа је потребно чувати на -20C у замрзивачу до достављања у Институт.

 Достава узорака

 Сви носиоци права лова требају имати одговарајући број образаца за узорковање, шприцева, игала како би било омогућено адекватно узорковање и достава узорака у лабораторију.

Посебно се мора обратити пажња на то да се узорци чувају и транспортују на одговарајућој температури (расхлађени, или смрзнути).

  • Узорци узети од дивљих свиња и одговарајући обрасци морају хитно да се пошаљу:
  • директно у лабораторију брзом поштом на трошак института (послати смрзнуте органе упаковане у непропусне вреће и кутије и уз њих епрувете са крви), или
  • у овлаштену ветеринарску организацију (амбуланта или станица), која ће узорке што прије доставити до лабораторије.

Узорци који се шаљу поштом адресирају се на ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске, “Др Васо Бутозан” Бања Лука, Бранка Радичевића 18, 78000 Бања Лука, (контакт телефони 051/229-214, 051/229-243), а уколико се достављају лично могу се доставити и у лабораторије Института у Бијељини на адреси ЈУ Ветеринарски институт „Др Васо Бутозан”, улица Рачанска 56, 76300 Бијељина. (контакт телефон 055 221 480).

  • Ловачке организације не сносе финансијске трошкове доставе или лабораторијских претрага.