Lovački Savez Republike Srpske
Bijeljina
Ulica Starine Novaka 24,
76 300 Bijeljina
BiH, Republika Srpska
tel: 055/243-400
faks: 055/243-230
e-mail: lsrsbijeljina@gmail.com
***
Lovački Savez Republike Srpske
Kancelarija Sokolac
Ulica Romanijska 1,
71350 Sokolac
BiH, Republika Srpska
Tel: 057/447-052
Faks: 057/400-761
e-mail: lsrssokolac@gmail.com
***
Lovački Savez Republike Srpske
Kancelarija Banjaluka
Ulica Vase Pelagića 15,
78 000 Banjaluka
BiH, Republika Srpska
tel: 051/224-040
faks: 051/224-042
e-mail: lovackisavezrs@teol.net

Impresum

Lovačke novine
Glavni i odgovorni urednik: Dušan Repija
e-mail: lovacken@gmail.com

web stranica: www.lovcirs.com
Glavni i odgovorni urednik: Stanko Smoljanović
e-mail: info@lovcirs.com